Poslední otázky

hlasů
1
odpovědí
1
zobrazení
36
Aktualizace MySQL s zvolte Připojit
Mám následující tabulky jako nejjednodušší podobě.

Tabulka „pro_details_old“

+------+------------+--------+------------+
| id | project_no | amount | pro_date |
+------+------------+--------+------------+
| 1000 | 001/001 | 50000 | 2018-10-01 |
| 1001 | 001/002 | 25000 | 2018-10-06 |
| 1002 | 002/004 | 75000 | 2018-10-12 |
| 1003 | 002/005 | 65000 | 2018-09-22 |
| 1004 | 002/006 | 10000 | 2018-08-17 |
| 1005 | 003/002 | 12000 | 2018-10-08 |
| 1006 | 003/003 | 145000 | 2018-0 ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:11
uživatelem user10369805
hlasů
1
odpovědí
0
zobrazení
70
Nedaří stáhnout zip soubor ze serveru pomocí rohové
Snažím se stáhnout soubor ZIP ze serveru pomocí úhlových.

Baňka kód:

return send_file('<path>/filename.zip', attachment_filename='filename.zip', as_attachment=True)


Hranatý kód:

saveFile() {
const headers = new Headers();
headers.append('Accept', 'application/zip');
headers.append('Authorization', 'Token ' + <some token>);
headers.append('Access-Control-Allow-Origin', '*');
this.http.post('http://<server>:<port>/api/<urlpath>', {'somefield': 'somedata'}, { headers: headers ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:11
uživatelem Kalyanam Rajashree
hlasů
0
odpovědí
2
zobrazení
50
získávání epoll deskriptor z boost asio io_service objektu
Můžeme dostat epoll deskriptor podkladové objekt boost asio io_service ?? máme více objektů boost asio io_service v naší aplikaci, jeden z knihovny a další nativní aplikace, objekt io_service z knihovny je objekt serveru slouží více připojení, jsme vyšetřování, jak můžeme nejlépe koordinovat násobek io_service efektivně objekty. ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:11
uživatelem Ravikumar Tulugu
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
34
Jak mohu povolit ověřování .htaccess pomocí cookie?
Četl jsem mnoho různých článků o tom, jak ke kontrole cookie a autentizaci pomocí .htaccess, ale pro život mě nemůže dostat do práce na svém serveru Apache. Po několika hodinách se snaží, rozhodl jsem se zeptat. I tento údaj musí být jednoduchá odpověď, ale mám jak přesto na to přišel.

Chtěl jsem, aby uživatel tam zadat pověření pomocí základní auth, že dojde k selhání pak pokračovat na vlastní php stránku, která by pak autentizaci a nastavte dočasnou cookie. Podařilo k tomu, že úspěšně. Problém je, že nem ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:11
uživatelem steven
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
19
Má stránky GitHub podporovat WebPack proxy?
Mám malou aplikaci integrována s Reagovat + WebPack, a já jsem config proxy pro Webpack zpracovat požadavek. Má stránky GitHub jej podporují?

Zdá se, že nefunguje tak daleko, jak jsem se snažil. ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:11
uživatelem huan feng
hlasů
-1
odpovědí
1
zobrazení
72
Jak nahrát soubor PDF do firebase pomocí iOS
Mohu nahrát pdfsoubory do firebase používání Swift?. Pokud je to možné, prosím podělte se mi ten kód.

Jsem pomocí níže uvedeného kódu

let proofRef = filesstorgRef.child(timestamp)

let uploadTask = proofRef.putData(data, metadata: nil, completion: { (metadata, error) in
if error != nil {
//print("Failed to upload image:", error)
return
}
if let fileUrl = metadata?.downloadURL()?.absoluteString {
completion(fileUrl)
}
})
uploadTask.observe(.progress) { (snapshot) in
if ( ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:10
uživatelem Parameswar Reddy
hlasů
2
odpovědí
2
zobrazení
36
Regex odpovídat písmen a číslic v řetězci případně obsahující sadu speciálních znaků
https://regex101.com/r/RLi59p/1

/(?=.*[0-9])(?=.*[a-z])([a-z0-9]+)[!@#$%^&*]*$/i


Regex jsem zápasů následujících vzorců:


Test2123
568test
test2rest
@test2rest
@test2rest@


ale nepodaří, aby odpovídaly tyto vzory


@test2rest@5
@test2rest@test ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:10
uživatelem Satyaki
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
30
co je ftell () a funkce fseek () v vb.net?
V PHP programu, použijeme ftell () a vrací aktuální pozici souboru čtení / zápisu kurzoru a použití fseek (), aby se snaží o ukazatel souboru.

V VB.NET programu, je zde funkce takhle? ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:10
uživatelem Adiel Wiryadinata
hlasů
-1
odpovědí
2
zobrazení
351
načtení () Zhotovení více požadavků API v mém reagovat App
Já jsem pracoval na zareagovat App a pro předkládání žádostí o API jsem použil fetch(), ale kvůli určitým neznámého důvodu fetch()je příčinou více požadavků API, když čekám jen jeden.

V současné situaci, jsem dostat 3 požadavky v záložce Network svého prohlížeče:Kód zodpovědný za to samé:

componentDidMount() {
var planet_id = this.props.match.params.id;
let planetData = [];
apiFetch('planets', false, planet_id).then(function(jsonResponse) {
planetData = jsonResponse;
}).then(da ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:10
uživatelem Wolfack
hlasů
0
odpovědí
1
zobrazení
48
Data se tak fragment ViewPager muset 3krát aktualizovat android
Mám viewpager se 3 fragmenty v něm. Pak v fragmentu 3 Mám datový dotaz na firebase databáze s singleValueEventListener. Ale problém je, když jsem se aktualizují data v fragmentu 3 z firebase databáze. Pak otevřete aplikaci, data neaktualizuje přímo. Musím otevřít a zavřít App 3x, pak data dostane aktualizované.

Další případ aktualizace dat je, musím jít do fragmentu 3 - fragment 1 - pak se vrátit do fragmentu 3. a data jsou aktualizována.

Pak v fragmentu 3, jsem přejeďte refresh. Chcete-li obnovit data, j ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:09
uživatelem yehezkiel yehezkiel
hlasů
0
odpovědí
2
zobrazení
34
Alert chyba, ale údaje uloženy v databázi
Když jsem stiskněte tlačítko odeslat, bylo by to zobrazit „nelze uložit uživatele“ chybu. Nicméně, detaily byly všechny možné uložit do databáze. Nejste si jisti, co se stalo, ale to by mělo zobrazit „uživatelské zachránil“ a nasměrovat uživatele homepage_admin.php namísto toho důvodu, že byly uloženy do databáze. Snažil jsem se kontrolovat chyby, ale nebylo nic.

$().ready(function() {
"use strict";

var userid;
var password;
var passwordagain;
var first ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:09
uživatelem J. Doe
hlasů
0
odpovědí
1
zobrazení
31
Spuštění skriptu, který používá knihovnu není nainstalována v jiném počítači, bude to nainstalovat?
To může znít jako hloupá otázka, ale já mám myslet tím, že dělá nějaký bezpečnostní projekt: dělá skript z jakéhokoli důvodu a za použití knihoven v to zní dobře se mi, jak jste se nainstalovat tyto knihovny, protože se bude realizovat ve vašem počítači.

Ale co v případě, že skript, například k útoku (spuštění skriptu) na něčí počítač? Že člověk nemusí mít nainstalován konkrétní knihovnu (například pywhoispro Python a získat whoisinformace). Takže script nebude fungovat? Nebo ve stejném skriptu, můžete pou ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:09
uživatelem M.K
hlasů
1
odpovědí
1
zobrazení
16
Selhání TFS stavět na metrických změnách, jako je TC
Má taková vlastnost neexistuje pro TFS stavět? V TeamCity můžete nastavit sestavení se nezdaří, pokud se náhle změny velikosti build artefakt (může být svědčící o špatném svazku). Chci zjistit, zda naše WebPack svazek bobtná náhle díky novému balíku, nebo tak něco.

Zde je doc TC: Fail stavět na metrickou změny ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:09
uživatelem Zach Leighton
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
103
Definovat více výstupních dirs na zdroje v sourceSet v Gradle
Mám multi-projekt, kde chci připojit zdrojů z různých míst (sub-projektů, které jim vytvářejí), ale také umístit do různých výstupních adresářích.

wrapper (parent)
|--frontend (child)
| |--build/dist
| |--js
| | |-- ...
| |--css
| |-- ...
|--lib (child)
|--build/dist
|--python
|-- ...


Musím za wrapper (parent)léčit oba dětských projektů build/distjsou zdroje, avšak umístěny v odlišné outputDir.


frontend/build/dist by být v ./wrapper/build/resources/main/static
lib ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:09
uživatelem Ernio
hlasů
-1
odpovědí
1
zobrazení
30
Celer: lepší způsob, jak ukládat výsledky úloh v MySQL
Chci ukládat výsledky úloh v MySQL, ale nevím, že nejlepší způsob, jak to udělat. V současné době jsem pomocí chain, to funguje. Je nějaká lepší řešení tohoto problému?

from celery import Celery, chain

app = Celery(...)

@app.task
def crawl(url):
# get data from somewhere
return data

@app.task
def save(data):
# save data to MySQL

insert = chain(crawl.s(url), save.s())
insert.delay() ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:09
uživatelem amber
hlasů
0
odpovědí
1
zobrazení
49
jak poslat NMI na hostujícím OS na ESXi 6.0 pomocí vCenter Server?
Můžeme poslat NMI na hostujícím OS pomocí vCenter Server pomocí "Všechny vCenter Akce" - "Export Diagnostic Data"> -> "HungVM" -> "Send_NMI_To_Guest" možnost.


To funguje dobře v ESXi 6.5, 6.7 ESXi hostitele. ale pokud je to ESXi 6.0 NMI není odeslán na hostujícím OS a vytvořený log balíček obsahuje pouze vmx souboru.

hostitel ESXi 6.0 zahrnovat náplast 2145956 ( https://kb.vmware.com/s/article/2145956?lang=en_US )

je poslat NMI na ESXi 6.0 je zakázáno? jak to opravit?

dík. ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:08
uživatelem Hailong Li
hlasů
-1
odpovědí
1
zobrazení
54
Angularjs - Získání okamžitou hodnotu ze vstupního prostoru
Takže tady je prostor, který umožňuje uživatelům změnit hodnotu.

<div flex="15" align="right">
<label class="title-label required">Value</label>
</div>
<md-input-container class="md-block hide-error-space" flex="25">
<input name="value" ng-model="ProductCtrl.ProductInfoSingle.sortOrder"
ng-disabled="false">
</md-input-container>


a je zde tlačítko pro spuštění funkce.

<md-button class="md-raised md-accent"
ng-click="Product ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:08
uživatelem chiefpika
hlasů
1
odpovědí
1
zobrazení
48
Mohl aktualizace mezipaměti rohové servisního pracovníka klíčové údaje?
Moje žádost doručena express.js a index.html vykreslen EJS Template Engine

Takže když jsem poprvé navštívit mé webové stránky, index.html je vykreslen správně.

Ale když jsem aktualizovat stránku index.html načten ze servisního pracovníka, protože

Cache servisního pracovníka byl index.html soubor původ

Chci aktualizovat některá data v mezipaměti (ne všichni) nebo jak mezipaměti tavené html soubor.

Například:Když chci aktualizovat data index.html mezipaměti, jak mám postupovat?

Opravdu potřebuji ně ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:08
uživatelem junk
hlasů
0
odpovědí
1
zobrazení
116
Vlastnosti .yml Spring Boot
Mám připojení k databázi pro čtení dat. Nyní pokaždé, když jdu do výroby nebo vyvinout musím ručně změnit řádek v mé třídě

// config.setJdbcUrl("jdbc:mysql://172.xxx.xxx.xxx:3306/asterisk");
// config.setJdbcUrl("jdbc:mysql://185.xxx.xxx.xxx:3306/asterisk");


Chci, aby jej přidat do mého YAML soubory vývoje a výroby až po jeho automatizaci

A napíšu následující kód, podle mého YAML souboru I přidat:

spring:
...
datasource:
...
asterisk:
jdbc: jdbc:mysql://172.xxx.xxx.xxx:3306/aster ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:08
uživatelem jose luis garcia cespedes
hlasů
0
odpovědí
2
zobrazení
99
Jak se dostat ikony zařízení a hardware ze seznamu železné ikon v polymerních JS?
Díky předem. V google polymeru 3 Použil jsem pod odkazem dostat ikony
https://npm-demos.appspot.com/@polymer/iron-icons@3.0.1/demo/index.html
mohu použít obrázky ze seznamu ikon a nemohou používat jiné obrázky z AV, komunikace, zařízení atd. Může mi někdo prosím, pomoz mi na toto téma. ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:07
uživatelem Firoza Shaikh
hlasů
0
odpovědí
3
zobrazení
335
Prestashop 1.6.1.15 back office problém s přihlášením
Mám problém s přihlášením do back-office mého PrestaShop.

Nezáleží na tom, jestli jsem dal správné nebo špatné heslo, přihlašovací formulář mě přesměrování na stránku z níže uvedeného obrázku.Nicméně, Chrome Console Google doesnt vykazovat žádné chyby.

Nemám ponětí, kde hledat řešení, tak jsem si myslel, že možná vy máte nějaké návrhy.

@ Update1: Snažil jsem se změnit na admin přihlašovací adresář, ale to nefunguje. ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:07
uživatelem Marcin
hlasů
1
odpovědí
0
zobrazení
36
Co je obecně mnohem výkonnější mezi kontrole zařazení do rozsahu a objednávání tabulku?
Já jsem s ohledem na dva různé návrhy na stole.

Jeden by zahrnovat lifetimekolonu, která je uložena tstzrange, která definuje životnost záznamu. lifetimeRůzných řad nikdy překrývá v rámci filtrů definovaných dotaz Mám zájem o pole je indexována pomocí.:

create index on table_name using gist (lifetime);


Druhý by se jednoduše created_atpole indexovány jako:

create index on table_name (created_at);


Je nějaký rozdíl výkonu mezi:

select ...
from table_name
where ...
and lifetime @> now()


a:

select ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:07
uživatelem Shoe
hlasů
1
odpovědí
3
zobrazení
57
Proč str_replace nenahrazuje správně
Tady je můj skript

$searchArray = array("Coupon Codes", "Coupon Code", "Promo", "Promo Codes");

$replaceArray = array("Promo Code", "Promo Codes", "Coupons", "Coupon Code");

$intoString = "Best Buy Coupon Codes";

print str_replace($searchArray, $replaceArray, $intoString);


Výsledek: Best Buy kupóny Code

Očekává Výstup: Best Buy Promo Code

PHP verze 6.5.36 ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:07
uživatelem ncksteven
hlasů
0
odpovědí
1
zobrazení
61
Složitost hesla Cassandra db autorovi
Jak můžeme přizpůsobit složitosti hesla v Cassandra pro uživatele databáze? Stejně jako heslo mošt obsahuje 9 znak, 2 speciální znak, 1 velká písmena, 1 malá písmena atd ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:07
uživatelem Ashu
hlasů
-1
odpovědí
1
zobrazení
22
Regulární výraz získat první hodnotu z čárkami oddělené seznam IP adres
Chci vytvořit regulární výraz, který vrátí (zápas), první IP adresu z dané čárkou oddělený seznam IP adres.

Pro např, z níže uvedené řetězce

10.5.19.25, 25.85.45.73, 65.89.59.68


měl by se vrátit 10.5.19.25 ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:07
uživatelem sandip bhadane
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
41
Namísto použití unicode N'xxxx‘pro vkládání a načítání jiné znaky než latinku na všech místech z SQL Server
Namísto použití unicode N'xxxx‘pro vkládání a načítání jiné znaky než latinku na všech místech z SQL Server, já používám ini_set('mssql.charset', 'UTF-8');v api php souboru, ale zdá se nefunguje

$field="परीक्षण कंपनी12365";

$query = 'SELECT TOP 10 * from
table1 WHERE column_name = \'' . str_replace('\'', '\'\'', $field) . '\' ';


Ale fungovalo to, když se použije N'xxxx‘

$query = 'SELECT TOP 10 * from
table1 WHERE column_name = N\'' . str_replace('\'', '\'\'', $field) . '\' '; ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:07
uživatelem Kalaiselvi M
hlasů
2
odpovědí
3
zobrazení
63
Jak změnit spouštěcí formulář v projektu?
Udělal jsem zkušební projekt a přidá pár souborů.

Teď chci spouštěcí soubor bude říkat form2.cs, a nikoli form1.cs.

Mám ďábla v čase najít takové nastavení, které říká, projekt, který soubor načíst první, když je spuštěn.

Může někdo poukázat na to, aby mi, prosím? ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:06
uživatelem stackoverflow_user
hlasů
-1
odpovědí
2
zobrazení
34
Regex izolaci strana cestu pouze s jednou sadou „/“ (zpětná lomítka)
Význam dostat pouze strana cesty jako jednu cestu lvl jako „/ EN / chlapce“ a ne „/ cs / chlapec / tričko“ nebo „/ cs / chlapec /“. Důvodem je, že ist jediný způsob, jak pro mě izolovat detailu produktu stránky z dráhy.

Snažím se izolovat url cesty v Google Analytics ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:06
uživatelem Kasper Kristensen
hlasů
1
odpovědí
1
zobrazení
33
VB.NET: Získat řetězec po čárku a vložit jej do combobox
Vím, že je to již kladené otázky a možná být blízko, ale já potřebuji přesný odpověď na to. Už jsem hledal na internetu, čtení jinou otázku, pro ostatní, přečtěte si dokumentaci a blogy,

To je můj scénář:

Pro např. já mámString

Processed Title: 2017002652, 2017002655, BN-42, H-14356, N-253050, QOCT-1031

Poté, co jsem spustit tento kód,

Dim word As String = "Processed Title: 2017002652, 2017002655, BN-42, H-14356, N-253050, QOCT-1031"
Dim wordArr As String() = word.Split(": ")
Dim result As String = ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:06
uživatelem Richard Baluyut
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
27
Šifrována String neprochází v JSON API
Jsem čelí problému s odesláním zašifrované hodnotu klíče API, když jsem echo proměnné hodnotové show, ale v klíči API ukazuje prázdné a my dont mít libovolnou délku znaků. Níže je uveden kód, který se snažil:

<?php

include('connection.php');

$mobile = "9886098860";

class AesCipher
{

Encryted code
}
// USAGE
$secretKey = 'secret key';
$text = $mobile;
$encrypted = AesCipher::encrypt($secretKey, $text);
echo $encrypted;

if(isset($_POST['submit']))
{
if(isset($_FILES['image'])){

/ ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:06
uživatelem Ritesh
hlasů
6
odpovědí
4
zobrazení
155
Rozdíl mezi mapě, filtrovat vs pro a forEach a jaké by byly výhody použití mapy a filtrovat přes Z a forEach smyčky?
I prošly mapy a filtračních funkcionalit a poznal, že tam je nějaký druh rozdíly a výhody oproti pro a foreach.

Výhody:


Není třeba psát příliš mnoho kódu a velmi jasnou
Lepší výkon v porovnání s iteraci


jak map a filter bude lepší výkon?

ocenit jakékoliv návrhy. ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:06
uživatelem Sivamohan Reddy
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
252
URLSession.shared.dataTask dat je stále prázdná při nárazu uzlu Express Koncový bod
Mám jednoduchý uzel Express koncový že mohu úspěšně hit s curl:

curl --header "Content-Type: application/json" \
--request POST \
--data '{"lat":33.485834000000001,"long":-100.106417}' \
http://192.168.99.100:49160/login
{"status":200,"data":{"userId":"bff37d9c-25a9-421b-aa58-eba0fef0da03"},"message":null}


Nicméně, když se snažím trefit stejný koncový bod, ale s použitím Swift 4 následující:

let task = URLSession.shared.dataTask(with: urlRequest) { data, response, error in
guard let se ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:06
uživatelem Przemek Lach
hlasů
0
odpovědí
2
zobrazení
472
Úhlová 4+ - Jak načíst data ze vstupního DatePicker
Jsem nový hranatý.

Mám datum vstupu sběrač. Chci se dostat / načíst data vybraného v pro výběr data.

Code: Soubor HTML:

<input class="form-control m-input " id="m_datepicker_2_validate" placeholder="Select Date" readonly="" type="text">


Snažím se console.log vybraného data.
V component.ts souboru jsem přidal proměnnou staff_date_booking : Date;
a vytvořil funkci

bookStaffEmployeeDate(){
console.log("This is the DATE:", this.staff_book_date);
}


a do html jsem přidal

<input [ ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:06
uživatelem String Name
hlasů
0
odpovědí
2
zobrazení
51
AWS RDS s uzlovými JS: ERROR: Neočekávaná key 'DeleteProtection' nalezena v params
Vytvořil jsem instance AWS RDS a nyní jsem se snaží změnit parametr DeletionProtectionna Zapnuto z Node.js skriptu.
https://docs.aws.amazon.com/AWSJavaScriptSDK/latest/AWS/RDS.html#modifyDBInstance-property
Po kontrole obsahu ve výše uvedeném odkazu, jsem se snažil zavést něco jako níže:

var params = {
DBInstanceIdentifier: <db name>,
DeletionProtection: true,
ApplyImmediately: true
};

var dbDeleteProtect = rds.modifyDBInstance(param ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:06
uživatelem avinash akash
hlasů
1
odpovědí
3
zobrazení
56
Změna multi rozměrové NumPy hodnoty pole podle stavu
Mám RGB obrázek uložený jako NumPy pole. Mám barevnou škálu a tyto barvy I hledání bude v obraze a nahradit tyto hodnoty RGB se stejným skalární hodnoty. Zbytek hodnot RGB, které se neshodují se jednoduše nahrazena 0.

Barvy pátrám mohl být jako následující,

colors = []
colors.append((69, 0, 9, 17))
colors.append((196, 127, 128,1))
colors.append((199, 5, 126, 19))
colors.append((55, 127, 126, 4))
colors.append((0, 127, 29, 2))
colors.append((68, 6, 124, 18))


4. Hodnoty na každou barvu je hodnota, která s ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:05
uživatelem Tahlil
hlasů
0
odpovědí
2
zobrazení
37
jedna stránka v laravel
Pracuji s laravel v5.7!
Mám CourseController že ovládáním všechno o kurzech. všechno bylo v pořádku, ale teď mám problém. v mé jediné stránce kurzů jakýkoliv titul nebo .. vrátil null.

public function single(Course $course)
{
$course = Course::get()->first();
$comments = $course->comments()
->where('approved', 1)
->where('parent_id', 0)->latest()
->with('comments')->get();
return view('Home.course', compact('course', 'comments'));
}


Tady je můj k ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:05
uživatelem Seyed Masih Tabaei
hlasů
1
odpovědí
1
zobrazení
14
Problém na vytvoření 1. databázovou tabulku na laravel
Nemohu vytvořit tabulku na mém laravel projektu. Je mi ukázal následující chybu: ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:05
uživatelem Anamika Gain Anu
hlasů
0
odpovědí
1
zobrazení
264
Apache paprsek SqlTransforms problém schema
Snažím se provádět ETL který zahrnuje nakládku soubory z HDFS platí transformace a zapsat je do úlu. Při použití SqlTransforms pro provádění transformace dodržováním tohoto dokument, budu setkávat pod vydání. Můžete mi prosím poradit?

java.lang.IllegalStateException: Cannot call getSchema when there is no schema
at org.apache.beam.sdk.values.PCollection.getSchema(PCollection.java:328)
at org.apache.beam.sdk.extensions.sql.impl.schema.BeamPCollectionTable.<init>(BeamPCollectionTable.java:34)
... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:05
uživatelem Bluecrow
hlasů
0
odpovědí
1
zobrazení
251
Používání GridSearchCV dává chybu s CalibratedClassifierCV v scikit naučit. GridSearchCV objekt nemá atribut ‚best_params_
Používám CalibratedClassifierCV s náhodný les a používat GridSearch určit nejlepší parametry. Nicméně, když jsem použít GridSearchCV vyčíst nejlepších parametrů se říká GridSearchCV objekt nemá atribut ‚best_params_‘

from sklearn.calibration import CalibratedClassifierCV
from classifiers import SVMClassification
from sklearn.model_selection import GridSearchCV
from imblearn.pipeline import Pipeline as imbpipeline

pipeline=imbpipeline([ ('oversample', Sampling(random_state=444)),('rf', rf())])
paramgrid= ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:05
uživatelem AMisra
hlasů
0
odpovědí
1
zobrazení
38
Některé příkazy Tkinter create_line nejsou kreslení svislé čáry, ale jiní dělají
Mám Tkinter projekt, který obsahuje třídu pro kreslení čar. UPDATE: Tady je úryvek můžete spustit který reprodukuje problém na mém počítači. Myslím, že to jen odmítá kreslit svislých čar?

import tkinter as tk
Unit=32
class Region:
def __init__(self, name, mapWidth, mapHeight, gen):
self.name=name
self.mapWidth=mapWidth
self.mapHeight=mapHeight
self.gen=gen
self.locations={}
self.current_loc_area = 1
self.current_pokemon =[]

class Route:
thick ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:05
uživatelem Zoey Schlemper
hlasů
0
odpovědí
1
zobrazení
30
Jak nastavit jednotlivé pole v MongoDB vyprší po určité době používání TTL, nikoli celý dokument?
Chtěl bych nějakou pomoc / radu pro následující problém Mám. Napsal jsem program, který čte přes tweety a ocenění uživatel bod, pokud je odpovídající klíčové slovo v tweetu. Pak jsem uložit tweet ID v databázi, takže uživatel nemůže „ošidit“ a uplatnit stejnou tweet na jiném místě. Tato databáze v současné době vypadá takto.

{
"_id": {
"$oid": "5bd15b68b6a8dfb7b1177dbe"
},
"handle": "twitterhandle",
"member_id": "0000000",
"points": 3,
"tweets": [
"tweet1",
" ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:05
uživatelem jkorn95
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
51
Proč ionic4 nemůže najít android sestavení nástroje
Jsem zápasí stavební APK ionic4

Zde je skládka z nejnovější verzi

✘ mixxx@mixxx-XPS  ~/work/ghi/mob-app4   develop ●  export PATH=$PATH:/home/mixxx/opt/gradle-4.10.2/bin
mixxx@mixxx-XPS  ~/work/ghi/mob-app4   develop ●  cd work/ghi/mob-app4
cd: no such file or directory: work/ghi/mob-app4
✘ mixxx@mixxx-XPS  ~/work/ghi/mob-app4   develop ●  ionic cordova build --release android

> ng run app:ionic-cordova-build --platform=android

Date: 2018-1 ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:04
uživatelem Michal Macierzynski
hlasů
-1
odpovědí
1
zobrazení
23
Proč jinja2 doesnt poskytnout šablonu
Dobrý den, já dělám skript na python, pro posílat stastistic a je třeba, aby se šablona, ​​která bude připojena do těla

import jinja2
import os

JINJA_ENVORIMENT = jinja2.Environment(
loader=jinja2.FileSystemLoader(os.path.dirname(__file__) + '\\templates'))

data = {'250': {'incoming': 0, 'outgoing': 0, 'inner': 0, 'talk_time': []},
'260': {'incoming': 4, 'outgoing': 2, 'inner': 0, 'talk_time': [273, 17, 140, 266, 148, 1077]},
'280': {'incoming': 2, 'outgoing': 23, 'inner': 1, 'talk_time': [83, 5 ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:04
uživatelem N. Turshiev
hlasů
1
odpovědí
1
zobrazení
75
Cross-origin proti frame Vynechání
Mám jednoduchý rozšíření chrom, která vhání iframe do aktivní stránky ( není důležitá část)
chci embedhře nachází na http://diep.io , ale toto místo má některé frame-bustinguplatňované techniky. Stále chci, aby bylo možné zavést tento do iframeaby se tento mini-okno, jako je věc pomocí tlačítek Iframe (otevřeno do jiných značek, jako embednebo webview(i když se můžete dostat, že jeden do práce)) .

Tak jak bych mohl-li získat anti-frame bustingtyp věc děje tady?
Je zřejmé, že to je cross-origintak úpravác ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:04
uživatelem Techtiger255 Code Mode
hlasů
2
odpovědí
2
zobrazení
42
SQL existuje způsob, jak vyřešit více časových sloupců do jednoho při zachování metadat?
Mám tabulky databáze SQL, který má čtyři sloupce s různou dobu. Chci, aby bylo možné je třídit tak, že mohu sloučit každý z A, B, C a D časových razítek do jednoho sloupce při zachování id a metadata.

id | a_time | b_time | c_time | d_time | metadata1 | metadata2
1 | 8 | 7 | 2 | 4 | a | b
2 | 6 | 1 | 12 | 10 | c | d
3 | 5 | 9 | 3 | 11 | e | f


Ve výše uvedeném příkladu, rád bych něco což má za následek: ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:04
uživatelem kaybuzz
hlasů
-2
odpovědí
1
zobrazení
36
Python CV2 číst dva image cestu do jedné žádosti
Hi Stackoverflow komunita, existuje způsob, jak dát dva obraz pro CV2 v jednom čase? Jsem pomocí Python 2.7 Níže je kód zkusím:

image1 = abc.jpg
image2 = def.jpg
imageArry = []
imageArry.append(image1,image2)
cv2.imread(imageArry)


to nebude fungovat, protože není správné, moje otázka je, jestli úspěch připojit dvě obraz v jednom poli, v cv2.imread bude mít dva obrázek najednou? ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:04
uživatelem Victor
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
37
získat vertikální délku URL obrázku v Swift 4
Mám url adresy obrázku.

Chci se dostat vertikální hodnotu obrazu bez stahování URL obrázku.

func collectionView(_ collectionView: UICollectionView, heightForPhotoAtIndexPath indexPath:IndexPath) -> CGFloat
{
return photos[indexPath.item].image.size.height
}


Budu nastavit délku Cell na hodnotu získanou.

Prosím pomozte mi. ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:03
uživatelem Enkha
hlasů
1
odpovědí
6
zobrazení
107
Klepněte na událost je stále dvakrát spuštěna v tabulce
Mám tabulku se dvěma sloupci s názvem jméno a návštěvnosti , který je přepínací tlačítko a chci realizovat, že kdykoliv jsem klikněte na řádek se dostanu hodnotu názvu a účastí na tomto řádku. Problém je, že když jsem kliknul na řadě událost spouští dvakrát a ukazuje jméno dvakrát. Přidal jsem níže uvedený kód

<table class="col-md-12 text-center">
<tr>
<th class="text-center">Name</th>
<th class="text-center">Attendance</th>

</tr>
<t ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:03
uživatelem Tasfia Sharmin
hlasů
1
odpovědí
0
zobrazení
56
Epson TM-30 epos Tisk pomocí JavaScriptu Problém s časového limitu připojení ve webové aplikaci
Použili jsme epos JavaScript 2.9.0připojit a vytisknout potvrzení našeho webapp ze zařízení se systémem Android. Ale my jsme jen dostat connection_timeoutchyby po celou dobu. Někdy i když to funguje a je velmi nestabilní. To funguje z připojeného PC.

Zde je můj kód:

var ePosDev = new epson.ePOSDevice();
ePosDev.connect('IP address', 'PORT', callback_connect);resultConnect variabilní callback_connect je vždy vrátit connection_timeout ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:03
uživatelem Harshul Patel
hlasů
0
odpovědí
2
zobrazení
43
Přidání subview jinému subview pomocí automatické rozložení
Jsem si jistý, jsem něco chybí hloupého tady, ale musím mainView, subviewA a subviewB. Snažím se přidat subviewB do subviewA a zakotvit ji uvnitř subviewA, nicméně to není zakotvení (jen zůstává v levém horním rohu. Nicméně, pokud přidám subviewB do mainView a zakotvit ji, to funguje dobře.

Příklad (s použitím vlastní funkci kotvicí že se domnívám, je samo-vysvětlující):

addSubview(questionContainerView)
questionContainerView.anchor(topAnchor, left: leftAnchor, bottom: centerYAnchor, right: rightAnchor, ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:03
uživatelem connorvo
hlasů
2
odpovědí
1
zobrazení
173
Zapier vytvořit více řádků v Google listu z dat Tsheets
V Zapier Zap jsem pomocí rozhraní API GET volání Tsheets chytit seznam časových rozvrhů. Chtěl bych rozdělit ven pokaždé list do řádkové položky, jako jsou řádkové položky v Xero faktury, protože bych chtěl ukládat data položky z každého časového rozvrhu pro jeho vlastní řádek v listu Google. (V ideálním případě bych chtěl uložit data řádku přímo do databáze MySQL, ale vidím, že Zapier v současné době podporují pouze archy Google šetří více řádků najednou.) Nicméně jsem s žádnou radost. Mám podezření, že je ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:03
uživatelem Karl In OZ
hlasů
0
odpovědí
1
zobrazení
33
Proto první element chybí při použití funkce rozpětí?
V níže uvedené funkce generuje List

def pack[T](xs: List[T]): List[List[T]] = xs match {
case Nil => Nil
case x::xs =>
val (first, rest) = xs span(y => y==x)
first::pack(rest)
}


Při nanášení packna seznamu

val lis4 = List("a", "a", "a", "b", "c", "c", "a")


Mám výsledek

res3: List[List[String]] = List(List(a, a), List(), List(c), List())


Nicméně, podle průběhu daného Martin Odersky na Coursera,to by mělo generovat výsledekMůže mi někdo říct, co se děje? ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:02
uživatelem Milo Lu
hlasů
3
odpovědí
1
zobrazení
52
Jak generovat Google Cloud KMS klíče a připojit Storage oblak
Snažili jsme se na Zákaznické centrum podařilo šifrovací klíče (CMEK) v Google Cloud. Ale jak generovat klíče pro správu zákazníků s pythonu a připojit k kbelíku Cloud Storage? Ví někdo postup? ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:02
uživatelem katla jagadeesh
hlasů
1
odpovědí
1
zobrazení
33
Vlastnosti tabulky „_timescaledb_cache“, _timescaledb_catalog, _timescaledb_internal“Co ty děláš?
Ví někdo, co tato nastavení dělají? Nepravděpodobné Nemohl jsem najít něco, co mi pomáhá pochopit to v Googlu. To je v tabulce Vlastnosti-> schématu:


_timescaledb_cache
_timescaledb_catalog
_timescaledb_internal ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:02
uživatelem minzpulver
hlasů
0
odpovědí
1
zobrazení
208
Audio přehrávač s playlist pomocí tlačítek
Pokouším se vytvořit desku aplikaci zvuku s úhlovou 6 a Electron. Snažím se používat Videogular 2 pro audio přehrávač. Můj GitHub repo lze nalézt zde https://github.com/benhalverson/electron-angular-soundapp

HTML

<div>
<div>
<button mat-raised-button *ngFor="let item of playlist; let $index = index" (click)="onClickPLaylistItem(item, $index)">
{{ item.title }}

</button>
</div>
</div>

<vg-player style="height: 50px;" (o ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:01
uživatelem BenH
hlasů
0
odpovědí
1
zobrazení
61
Použití JavaScript pro pásový Elements
Jak zahrnout svůj soubor JavaScript do zobrazení?

Mám stripe prvky, ale pole se nezobrazují.

Pracuje v úryvku, ale ne v mém app ...// Create a Stripe client.
var stripe = Stripe('324576895435678976FL1LHd');

// Create an instance of Elements.
// Create an instance of Elements
var elements = stripe.elements();

// Custom styling can be passed to options when creating an Element.
// (Note that this demo uses a wider set of styles than the guide below.)
var style = {
base: {
color: '#32325d',
l ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:00
uživatelem uno
hlasů
1
odpovědí
1
zobrazení
629
Jak se spojit dvě Seaborn čísla linky vykreslování při zachování rozsah hodnot y?
Chci se spojit dvě postavy s různými rozsahy jako postavyTento údaj byl syntetizován výkresu dvě postavy. Nicméně bych chtěl použít Seaborn knihovny najednou. ale nyní se ukazuje jako

,

Jak bych mohl kombinovat různá čísla y doletu pomocí Seaborn nebo jakékoliv jiné knihovny python plot?

Přidám svůj kód v jazyce Python, příliš

import seaborn as sns
import numpy as np
with sns.axes_style('white'):
ax = sns.lineplot(x='unit_step', y='accuracy', hue='data_type', style='data_type', markers=True, da ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:00
uživatelem Sungsin Lee
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
45
Představení jarní Batch selže Dao-Test
Já používám Spring Batch v aplikaci Spring Boot jak je uvedeno níže. Pružina šarže a aplikace se zdá, že funguje s touto konfigurací.

Nicméně, s takovou konfiguraci pro jednoduchý Dao-Test (ne pro jarní šarže) získám následující výjimkou. Bez konfiguraci Spring Dávka se test běží bez problémů. Aktualizace : Problém se objeví, když konfiguraci použít vlastní JobRepository s správce transakcí (viz níže ve třídě MyBatchConfigurer).

Snažil jsem se poskytnout jiného správce transakcí pro jaro Batch ale jsem bě ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 06:00
uživatelem Kavau
hlasů
0
odpovědí
1
zobrazení
44
Klávesnice zkratka pro Firefox náhledu?
Pro testování tiskový výstup při vývoji webových aplikací, jsem se ocitl často stiskem Alt+ Fnásleduje V. To znamená, že otevřete menu „Soubor“, pak spustit „Náhled tisku“.

To je těžkopádný.

Je tam jeden s klávesnicí zkratka pro to?

V některých prohlížečích, to bylo možné pomocí Ctrl+ Shift+ P, ale v dnešní době to vyvolává anonymní prohlížení místo.

Je tam nějaký méně známý neregulérní klávesnice zkratka pro to? Nebo přece poskytuje Firefox žádný prostředek, jak nakonfigurovat tento zástupce na vlastní ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 05:59
uživatelem vog
hlasů
-1
odpovědí
3
zobrazení
56
Jaký je rozdíl mezi způsobem, vlastnictví a proměnné v PHP
Učím OOP v PHP a laravel. Zatím moje představa je, že variablea propertyjsou více či méně stejné. Methodsjsou ekvivalentní functions. Ale někdy vidím v mnoha výrobcích, které zastupují variablea propertymírně odlišně. Například v úmluvách laravel pojmenování , Model vlastnictví a variabilní mají rozdílné terminologie. Jaké jsou rozdíly (pokud existují) mezi variablea property? ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 05:59
uživatelem Rejaul
hlasů
4
odpovědí
1
zobrazení
73
Jak převést na stránkách biglist?
Jak převést java.util.Map na fastutil.BigList?

BigList<Employee> empList= empMap.values().stream().collect(Collectors.toList()); ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 05:58
uživatelem praba
hlasů
0
odpovědí
2
zobrazení
60
Jak spustit funkci s Ajax slib?
Mám dvě funkce, musím vykonat funkci Ajax (funkce 1) před funkce 2 běhů. Jsem o tom, jak to udělat trochu zmatená, myslím, že je třeba udělat, je přes slib, ale já jsem na to, jak to udělat trochu nejasné, může příklad být?

funkce 1:

function showDetails(str) {
return new Promise(function (resolve, reject) {
if (str == "") {
document.getElementById("txtdetails").innerHTML = "";
return;
} else {
if (window.XMLHttpRequest) {
// code for ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 05:58
uživatelem user4183285
hlasů
0
odpovědí
1
zobrazení
40
TLS pro více klientů a různých zpráv
Mám v plánu si bezpečnostní systém založený na TCP. Chci ho zabezpečit pomocí protokolu TLS / SSL. Chci, aby klient vytvořit zprávu na server, server musí zkontrolovat a poslat všem ostatním klientům zprávu zpět. Myslím, že je jasné, jak zvládnout to, protože dokumentace Node.js TLS pouze ukazuje, jak se připojit k serveru a získat zprávu zpět.

Tento kód je dokumentace:

const tls = require('tls');
const fs = require('fs');

const options = {
key: fs.readFileSync('server-key.pem'),
cert: fs.readFileSyn ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 05:58
uživatelem Lukas Germerott
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
56
to_numeric (..., sklopené = 'float') je příliš agresivní
Ilustrace pro plováky: chování je neočekávané a potenciálně škodlivé.

Pro velké plováky pomocí to_numeric se sklopenýma = ‚float‘ se zdá, být stejně silná jako používání .astype ( ‚float32‘), v tom, že vrátí downcasted výsledek iv případě, že výsledek již není == argument.

pd.set_option('display.float_format', '{:.2f}'.format)

s = pd.Series(9876543210.0)
s.astype('float32') # 9876543488.00; dtype: float32
s.astype('float32') == s # False
pd.to_numeric(s, downcast='float') # 9876543488.00; dtype: float ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 05:58
uživatelem ammy
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
49
Získání kompilace chyba při budování mravenec projekt
Stavím tento projekt https://github.com/oracle/visualvm . Mám JDK10 v mém systému. Změnil jsem zdrojovou a cílovou volbu v sestavení xml na 1,8 z 1,5, zatímco tam byly chyby říkat 1.5 není již podporován. Teď jsem dostat chybu kompilace směřující common.xml který je v nějakém jiném podadresáři.

Nemám tušení, co je špatně, protože protokol chyb je také velmi vágní. Také pracuji s Ant poprvé.

Zde je log.

C:\dev\jvisualvm\visualvm\visualvm\netbeans\harness\suite.xml:163: The following error occurred while e ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 05:58
uživatelem Laishram Krishnananda Singh
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
21
Mohu použít veškeré PostgreSQL funkcí na AgensGraph?
AgensGraph je databáze multi-model založený na PostgreSQL.
Jde o to, co by mě zajímalo je, takže mohu použít funkci PostgreSQL jako abs (), go_dist () s grafickým dat?
Pokud ano, je tam něco k nastavení konfigurace pro to? ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 05:57
uživatelem Kevin Lee
hlasů
1
odpovědí
1
zobrazení
23
gdb debugger obeznámeni s kódem zobrazena
Mám používat gdb debugger, a tak přichází po kódu poměrně nový je zobrazen, když jsem běžel gdb mě opustil, které nemají využití pro ladicí program. Jsem obeznámen s kódem je zobrazeno, ale udělal malý průzkum a předpokládám, že jsem omylem otevřel „závit“? Je to těžké vysvětlit něco, co nechápu, ale budu odkazovat obrázek vysvětlit, co mluvím. V podstatě chci se vrátit zpět do „základního“ displeji svého aktuálního kódu a to takto: zobrazit debugger ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 05:57
uživatelem Andy Rivera
hlasů
0
odpovědí
3
zobrazení
219
Jaro / Thymeleaf hází „Nelze vytvořit relaci poté, co reakce byla potvrzena“ při zpracování @PostMapping
I stavět aplikace Spring MVC s thymeleaf názorů a narazil na následující problém. Mám stránky, které by měly zpracovávat formuláře a vytvořit nový subjekt přetrvávat v databázi. V mé třídě řadiče Mám dvě metody pro toto. Za prvé, @GetMapping k vykreslení stránky:

@GetMapping("/dispo/orderCreate")
private String showCreateOrder(Model model) {
List<MdUser> userList = service.getUsers();
model.addAttribute("userList", userList);

return "/dispo/orderCreate";
}


Pokud vím jen chtěl ukázat st ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 05:57
uživatelem Raistlin
hlasů
0
odpovědí
1
zobrazení
40
Store JSON objekt dočasně a POST se salva, když je k dispozici internet
Já používám Volleyv aplikaci. Posílám data pomocí RESTAPI serveru. Jedná se o JSON POSTpožadavek na server.

private void add() {
String NetworkStatus = biz.fyra.bookapp.utils.NetworkStatus.checkConnection(getContext());
if (NetworkStatus.equals("false")) {
alert.noInternetAlert(getActivity());
} else {
JSONObject info = new JSONObject();
try {
info.put("name", full_name);
info.put("phone", foodie_contact);
... ►►►
Položena 25/10/2018 v 05:57
uživatelem Satyam
hlasů
2
odpovědí
2
zobrazení
146
Jak mapovat POJO s databází ResultSet pokud columnnames a názvů polí se liší použitím Java Reflection?
Já pracuji v dynamicky mapování hodnot z sadu výsledků do POJO pomocí Java reflexe. To funguje, ale v případě, že název sloupce se liší od pole POJO není stále mapována.

Pro ex: pokud jmenuji kolona ORD_ID av mém POJO je OrderID, ord_id se nedostanou mapován s pořadovým id. Zde je logika jsem pomocí below.Kindly navrhnout řešení, nebo nápad. Díky předem !

int colCount = resultSet.getMetaData().getColumnCount();
for (int i = 0; i < colCount; i++)
{
columnNames.put(resultSet.getMetaData( ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 05:57
uživatelem Pradeep Anand
hlasů
1
odpovědí
1
zobrazení
45
Jak filtrovat objekty v GeoJSON založené na objekt?
Chci filtrovat údaje GeoJSON založen na objekt vytvořený na základě výběrů provedených v multi-select menu.

údaje GeoJSON

{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [ -115.55783329999998,32.9646667 ]
},
"properties": { "magType":"mb", "type":"earthquake","horizontalError":0.32,"depthError":0.58, "city":"Brawley", "state":"California", "country":"US"}
},
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordi ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 05:56
uživatelem gkuhu
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
18
Jak nasadit aplikace na úrovni průmyslu na serveru
Nedávno jsem dokončit ročníkovou práci na jarní a spánku. V průběhu práce jsem se naučit, jak nasadit vám aplikace na serveru Apache Tomcat. S ohledem na velikost aplikace, je to snadný úkol, protože většina aplikace vytvořené mnou byli demonstrační projekty se pohybují mezi 100 kB do 1 MB.

Vzhledem k této situaci ve velkém měřítku prostředí, jak mohu nasadit velké válečné soubor na serveru? jaké techniky / Jaká opatření se musí řídit tak, aby k tomu, že v správným způsobem. Pro příklad: Jestliže jsem stav ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 05:55
uživatelem s.p
hlasů
1
odpovědí
4
zobrazení
84
jak se smyčka přes pole objektů a získat hodnoty
Přečtěte si prosím úplně. Neoznačujte je zdvojovat, dokud si opravdu najít. Mám řadu objektů, jako jsou níže.

const filterParams = [
{ 'waterfront_type[]': 'Cove' },
{ 'area[]': 'Applehead Island' },
{ 'waterfront_type[]': 'Channel' },
{ 'waterfront_type[]': 'Open Water' },
{ baths: '0 - 14' },
{ price: '0.00 - 9,876,100.00' }
];


Musím smyčce přes to a přidat k vytvoření dat. Dělám jako níže.

filterParams.map(param => {
return formData.append(param.key, p ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 05:55
uživatelem m9m9m
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
108
Ověřování Postgres Kerberos se nezdaří z DBeaver s 28000: autentizace GSSAPI se nezdařilo pro uživatele
Mám nastavení Kerberos / GSSAPI ověřování pro Postgres 9.6. To úspěšně pracuje na serveru Linux DB, ale selže při připojování ze svého stolního DBeaver aplikace Windows. Chybová zpráva v pg_log je uveden níže. Nějaké nápady?

2018-10-25 00:34:59 CDT [61935]: [3-1] [murali] [mdtest] FATAL: 28000: GSSAPI authentication failed for user "murali"
2018-10-25 00:34:59 CDT [61935]: [4-1] [murali] [mdtest] DETAIL: Connection matched pg_hba.conf line 85: "host all all 0.0.0.0/0 gss include_rea ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 05:55
uživatelem Murali
hlasů
0
odpovědí
4
zobrazení
400
Prosím navrhnout nějaké posuvník plugin pro úhlové 6
Zkoušel jsem 3 pluginy pro posuvníku je to obraz, kde chci vložit posuvník , ale nedostávají výsledky podle potřeby, chci použít posuvník pro úhlové 6

Pluginy postoupen jsou níže:

https://www.npmjs.com/package/ngx-perfect-scrollbar

[ Https://www.npmjs.com/package/ngx-malihu-scrollbar#demo-application][2]

[ Https://www.npmjs.com/package/angular-smooth-scrollbar][3] ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 05:55
uživatelem ankit mishra
hlasů
0
odpovědí
1
zobrazení
42
Žádný modul pojmenovaný xlsxwriter.workbook -Ironpython
Snažil jsem se volat Python kódu pomocí C # IronPython. Ale potýkají tuto chybu.

„No modul pojmenovaný xlsxwriter.workbook“

Získání této chybě pouze importu řádku.

Zatímco stejný kód je spuštěna v tomto počítači s pravidelným python (verze 2.7)

Prosím pomozte.

from xlsxwriter.workbook import Workbook ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 05:55
uživatelem Kushagra Gupta
hlasů
0
odpovědí
1
zobrazení
21
Získání stavový kód HTTP
Je nějaký způsob, jak získat status http v non-číselné způsobem. Stejně jako když jsem použít http modul jsem si http.HTTPStatus.ok což je numerická forma 200. Nicméně bych rád, aby si to jako http.HTTPStatus.ok pouze alphbetic způsobem pro komparaci.

Já používám Python kód, který provádí url a získat výsledek zpět a result.response_code je http.HTTPStatus.ok. ... ►►►
Položena 24/10/2018 v 04:04
uživatelem Varun
hlasů
0
odpovědí
1
zobrazení
20
Blokování reklam zakázána CKEditor 4 textarea, takže nikdo nemůže zapisovat do něj
Blokování reklam zakázána CKEditor 4 textarea, takže uživatel nemůže psát text do něj.

podívejte se prosím na problém videu
https://adnan_ranksol.tinytake.com/sf/MzAyODM3OF85MDc4MzA2 ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 05:54
uživatelem Adnan Ahmad
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
49
Jak poslat mutaci na testování v laravel použití (Lighthouse balíček)
Na tomto příspěvku se autor udělal příklad pomocník takhle a balík se používá je Lighthouse

public function graphql(string $query)
{
return $this->post('/graphql', [
'query' => $query
]);
}


a tak mohou být použity to takhle:

$response = $this->graphql("{articles(first: 10) { edges { node { title } } } }");


ale mohu implementovat, že na mutaci? pokud příklad mám mutaci:

type Mutation {
sampleMutation(
id: ID!
)
}


Nejsem si jistý, jak se to dělá na mutaci. ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 05:54
uživatelem dashred
hlasů
3
odpovědí
1
zobrazení
128
Nejlepší způsob, jak zamíchat přes AVX pruhy?
Existují otázky s podobnými názvy, ale moje otázka se týká jednoho velmi specifický případ použití jinde neuvedené.

Mám 4 __128d registrů (x0, x1, X2, X3) a chci rekombinovat jejich obsahu v 5 __256d registrů (y0, y1, y2, Y3, Y4), následujícím postupem, při přípravě dalších výpočtů:

on entry:
x0 contains {a0, a1}
x1 contains {a2, a3}
x2 contains {a4, a5}
x3 contains {a6, a7}
on exit:
y0 contains {a0, a1, a2, a3}
y1 contains {a1, a2, a3, a4}
y2 contains {a2, a3, a4, a5}
y3 c ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 05:54
uživatelem Fabio
hlasů
-1
odpovědí
1
zobrazení
51
Neplatné použití majetku Excel VBA
Sub test()
Worksheets("Sheet1").Range("A1").Value = 20
End Sub


Tento jednoduchý kód dává chybu při kompilaci.
activesheet, funguje dobře.

Chci vědět, co je vede k chybě, a jak to opravit ...

Vypadá to, že to není identifikovat listů sešit atd. ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 05:54
uživatelem Kabir Shah
hlasů
0
odpovědí
1
zobrazení
40
Autocomplete tag úhlové nefunguje v iphone
Použil jsem NGX štěpky funkci automatického doplňování. Jeho práce v ploše a Android zařízení, ale jeho show žádný návrh na iPhone.

Zde je můj kód:

<tag-input name="item" [(ngModel)]="item" [secondaryPlaceholder]="'Enter business name'" [onlyFromAutocomplete]="true" [placeholder]="'Business name'">
<tag-input-dropdown [showDropdownIfEmpty]="true" [focusFirstElement]="true" [displayBy]="'value'" [identifyBy]="'id'" [autocompleteItems]="autocompleteItemsAsObjects"> ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 05:54
uživatelem Ruchi
hlasů
0
odpovědí
1
zobrazení
42
Excel VBA - metoda Application.Match nemůže najít shodu
Mám malý makro program, který odpovídá hodnot mezi dvěma listy (big data).

Já používám Application.Match metody najít zápas určitou hodnotu v jiném listu.

Problém je, že když se snažím přiřadit řádek proměnnou v rozsahu, v důsledku dostane řádek 1 namísto řádek 7 , kde je přesná shoda.

Application.Match (data1, sešity ( "Data") Range ( "O" a. LRowRange & ": O" a lLastRow), 0) `

lRowRange = 5

If Not IsError(Application.Match(data1, Worksheets("Data").Range("O" & lRowRange & ":O" & lLast ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 05:54
uživatelem bigbryan
hlasů
3
odpovědí
1
zobrazení
91
Jaký je účel `val` pozemku s` final` modifikátor?
Nedávno IntelliJ navrhl přidat finaldo jedné z několika valnemovitostí. Tato specifická vlastnost se inicializuje v init {}bloku. Snažil jsem se zjistit, co je sémantika final valkonstruktu, a když bych měl použít, ale Kotlin je o neměnnosti a jak valje ekvivalent finalv Javě, takže výsledky byly tak hlučné, že jsem nemohl najít nic.

Příklad:

final val id: Int // `final` suggested by IDE

init { id = 1 }


Jaký je význam a možné způsoby použití podobného majetku? Aplikací final, co to znamená omezení za n ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 05:54
uživatelem waste
hlasů
-1
odpovědí
3
zobrazení
428
python tisk prvních n řádků řetězce
Zajímalo by mě, jak vytisknout prvních n řádků řetězce v pythonu tady je můj kód:

for word, numbers in enumerate(sorted):
print(word,':',numbers)


Výstup vypadá následující. Jak mohu vytisknout pouze prvních 10 řádků těchto řetězce? Snažil jsem se použít řadu, ale tiskne pouze Pravda nebo lež ...

0 : ('the', 1577)
1 : ('and', 1080)
2 : ('of', 761)
3 : ('to', 734)
4 : ('a', 720)
5 : ('in', 550)
6 : ('it', 451)
7 : ('was', 432)
8 : ('his', 405)
9 : ('he', 381)
10 : ('I', 365)
11 : ('Scrooge', 361)
... ►►►
Položena 25/10/2018 v 05:54
uživatelem 吳芯緰
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
132
mybatis jarní boot startovací více DataSources
Já používám nejnovější Mybatis jarní zavazadlového startér s jarní boty. Až do teď mohu použít jediný datssource pracovat s mybatis a fungovalo to dobře. Chci představit jiný zdroj dat do projektu pro různé účely. Ale jaro Boot standardně v úvahu pouze jeden zdroj dat a starší mybatis metody mapovače selhávají kvůli neznámé schématu databáze.

To je moje třída Mybatis Mapper který používá schéma databáze.

@Mapper
public interface StudentMyBatisRepository {
@Select("select * from student")
public Li ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 05:53
uživatelem rakeeee
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
68
Je možné napsat generický způsob pro výběr data z kalendáře DatePicker v selenu
Předpokládejme, že mám v kalendáři datum sběr když kliknu na to kalendář pop-up se objeví ve kterém musím zvolit rok poté měsíc poté data. Ale potřebuji obecný způsob, takže když jsem kliknout na ten kalendář, když kalendář pop-up se objeví. Mám-li volat metodu, která by zvolit datum pro mě z kalendáře. Je možné napsat generický způsob pro výběr data z kalendáře datum sběr selenu pouhým předáním požadované datum? Dělám to samostatně výběrem rok měsíc poté datum takhle. Zkoušel jsem několik způsobů, jak dobř ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 05:53
uživatelem Sheikh Aadil
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
18
Životní prostředí nebo Mediastore?
Chci uložit obrázek mobilu s mou žádost. Mám dvě řešení, jak funguje, ale já stále nevím, která je nejlepší. Snažím se to:

File file = new File (Environment.getExternalStorageDirectory() + "/" + UUID.randomUUID.toString() + ".jpeg");
OutputStream outputStream = new FileOutputStream(file);
outputStream.write(bytes);
outputStream.flush();
outputStream.close();


A to:

SimpleDateFormat timeStampFormat = new SimpleDateFormat(
"yyyy-MM-dd-HH.mm.ss");
String fileName = "photo_" + timeStampFormat.format(n ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 05:53
uživatelem lebarillier
hlasů
0
odpovědí
1
zobrazení
53
Stupnice Bézierovy křivky
Musím nastavit délku (krychlový) Bézierovy křivky tak, aby odpovídala druhému, aniž by se narušily její celkový tvar. To znamená, myslím, poměrně jej škálování rekurzivně, dokud je délka pravého velikosti (nebo je nějaká lepší přístup?).

Mám funkci, která vypočítá délku. Pro škálování, já jsem uvízl při výpočtu souřadnic nových kontrolních bodů. Tam je to otázka , která se zdá, že má odpověď, ale nemohu přijít na to, do jaké proměnné a, b atd. Naleznete v odpovědi. Také musím napsat funkci od nuly, a to be ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 05:52
uživatelem Blender Dadaist
hlasů
1
odpovědí
3
zobrazení
28
Pandy výběru název sloupce na základě informací řádku
Já používám Pandy a Python 3.5.1.

Prosím předpokládat datovém z následujících možností, s názvem df:

name1 name2 name3 name4
0 1 2 3 4
1 5 6 7 8
2 4 9 6 2
3 5 1 7 3


Všimněte si, že všechny hodnoty v každé řadě jsou jedinečné, žádný sloupec má stejnou hodnotu jako další na řádcích bázi.

Řekněme, že mám číslo v mé památek, 7z df[name3][1], například. Existuje způsob, jak se dostat pouze záhlaví sloupce name3, na základě řa ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 05:52
uživatelem Spigot
hlasů
1
odpovědí
2
zobrazení
76
Mysql Zobrazit čtyři (4) čísla číslice
V MySQL chci zobrazit čísla pomocí 4 číslice vzory. příklad:

select 1 => result : 0001
select 2 => result : 0002
select 25 => result : 0025


Jak mohu dosáhnout? ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 05:52
uživatelem Kiran Kumar
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
23
Jak se připojit informační okno s tvary
Musím se připojit informační okno s tvary v WorldWind Javě. Je-li tvar klepnutí na okno informací by měl otevřít. Je-li tvar opět klikne informační okno obrazce měly zavřít. Jak mohu dosáhnout? ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 05:51
uživatelem Manjunatha Bhat
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
16
Jak najít druhé slovo z celých HTML pomocí BeautifulSoup?
Mám nějaké sídlo hledaných slov.

str_list:
['Home',
'PRODUCTS &amp; SOLUTIONS',
'AI',
'Carriers']


soup = BeautifulSoup(content, 'html.parser')Některé z těchto slov se objevují dvakrát v polévce. find = soup.findAll(text="AI")Jen se vrací ‚ AI ‘. To, co se snažím udělat, je, pokud AI se objevuje dvakrát, má ten druhý z polévky. Je nějaká metoda BeautifulSoup pomáhá na to? ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 05:51
uživatelem Aswathy
hlasů
2
odpovědí
1
zobrazení
44
Změna regionu masku QPushButton ve své podtřídy vytvořit RoundButton
Snažím se vytvořit kulaté tlačítko vytvořením podtřídy a nastavení region masku, takže to mohu znovu použít ve svém projektu. Vím, že můžeme přepsat metodu paintEvent a nakreslit kružnici to ukázat jako tlačítko kole. Ale problém s tímto přístupem je, že pokud uživatel klepne mimo okruh (ale uvnitř tlačítko obdélníku), bude zacházeno jako s tlačítkem myši. Tento problém nevidíme při nastavení regionu masku.

Snažil jsem se nastavit region voláním metody setmask uvnitř resizeEvent / paintEvent. V obou případ ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 05:51
uživatelem user3863360
hlasů
0
odpovědí
2
zobrazení
31
Jak mám provést oba snímky zůstat, když jsou přizpůsobeny a otočit zpět, když se neshodují (Memory Matching Game)?
Já jsem v současné době vyvíjí her pro Android aplikace (pexeso), ve kterém Cílem hry je, aby odpovídaly 2 stejné obrázky, dokud jsou přizpůsobeny všechny obrazy v mřížce. Pouze 2 Snímky jsou odhaleny v čase, a pokud odpovídají oba obrazy, ale zůstanou, a pokud tak neučiní, budou otočit zpět. Jsem stále začátečník v Javě.

package jimosman311.gmail.com.j39712_co5025_asg;

import android.media.MediaPlayer;
import android.os.Bundle;
import android.support.design.widget.FloatingActionButton;
import android.sup ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 05:50
uživatelem Jim Osman
hlasů
2
odpovědí
1
zobrazení
21
Pandy: datetime indexované série časového indexována data sloupců datového rámce
Mám datetime indexované série takto:

2018-08-27 17:45:01 1
2018-08-27 16:01:12 1
2018-08-27 13:48:47 1
2018-08-26 22:26:40 2
2018-08-26 20:10:42 1
2018-08-26 18:20:32 1
2018-08-25 23:07:51 1
2018-08-25 01:46:08 1
2018-09-18 14:08:23 1
2018-09-17 19:38:38 1
2018-09-15 22:40:45 1


Co je elegantní způsob, jak přeformátovat to do časové indexovány datovém jejíž sloupce jsou data? Například:

2018-10-24 2018-06-28 2018-10-23
15:16:41 1.0 NaN NaN
15:18:16 1 ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 05:50
uživatelem spacegoing
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
20
úpravě výkresu animovat v plátna z SVG
Níže je animace i vyrobený v SVG, ale teď chci, aby se odstranily SVG funkce a nahradit ji s plachtou .je Existuje rychlý způsob, jak převést k tomu, beacuse Mám nějaké omezení nelze použít funkci knihovnu SVG html? jestli někdo mi může pomoci s tím, že by great.with syntaxi a nějaké vodítko?html>
<head>

<script src="https://d3js.org/d3.v4.min.js"></script>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.2.3/jquery.min.js"></script>
<title>Sol LeWi ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 05:50
uživatelem king10
hlasů
0
odpovědí
0
zobrazení
33
Mazání prvek seznamu
Mám jednu původního seznamu A, kterou chci zachovat nedotčená, a bude provádět změny (delecí) na seznamu B, který je kopií A. Kupodivu, když jsem odstranit první buňku B, skončí vliv na původní seznam A as dobře.

A = ['6200','6300']
print A

B = A
print B


del B[0]
print A
print B


Výsledek:

['6200', '6300']
['6200', '6300']
['6300']
['6300'] ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 05:50
uživatelem Jzl Tan
hlasů
1
odpovědí
1
zobrazení
330
Úkoly nezačínáme pro proudění vzduchu běží uvnitř kontejneru
Snažím se dostat proudění vzduchu nahoru a běží v nádobě a použit obraz k dispozici zde . Zjistil jsem, že když DAG dostane do chodu státu (na UI), úkoly v rámci DAG se zdají být čekání na neurčito a vlastně nikdy dostat spuštěna. Vzhledem k tomu, že některé kroky uvedené v dokumentaci jsou nepovinné, Sledoval jsem tyto kroky za účelem získání příkladu DAGs nahoru a běží v mé kontejneru -

Vytáhl obraz z dockerhub

docker pull puckel/docker-airflow


Spouštěcí Airflow s výchozím nastavením, která by měla za ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 05:49
uživatelem SHASHWAT SHUKLA
hlasů
1
odpovědí
1
zobrazení
39
Vykazují hodnoty konfigurace v textovém poli formuláře v PrestaShop 1.7
Jsem vytvoření modul prestashop 1.7 uložit svoje nastavení.

Také jsem vytvořil formulář pro zobrazení moje nastavení. Vzorek forma je uvedena níže: -

//display form function

public function renderCustomerForm()
{
$this->fields_form = array(
'legend' => array(
'title' => $this->l('Customer Settings'),
'icon' => 'icon-time'
),
'input'=>array(
array(
'type' => 'text',
'label' => $this ... ►►►
Položena 25/10/2018 v 05:49
uživatelem Tijo joel

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more