Import tensorflow dělá Python 3.6.5 chybu

hlasů
10

Tensorflow používá k práci na svém počítači. Ale teď, když se snažím import tensorflowpython sám chyby ven. Jsem nedal traceback hovor mi říct, co je chyba. Mám podnítit okna, která říká „Python přestal pracovat“. Když kliknu na „ladění“ vše, co jsem si je „Došlo k neošetřené win32 výjimka v python.exe“. Nikdy jsem neměl balíček python vlastně chyba ven sám python pro mě, vždy jsem prostě musel chybu traceback hozený python kdybych neměl něco nainstalovat správně.

Zkoušel jsem odinstalovat a znovu nainstalovat tensorflow (efektivně aktualizaci z 1.7.0 až 1.12.0), ale to nepomohlo. Nejsem si jistý, jak hledat řešení pro tento problém vyřešit buď protože jsem nedal TraceBack nebo chybový kód nebo chybová zpráva až na velmi obecný charakter výše.

Já jsem v současné době pomocí Python 3.6.5 s tensorflow 1.12.0 (CPU pouze) nainstalován. Můj OS je Windows 7 Enterprise 64 bit.

Nějaké nápady?

EDIT: Python distro jsem pomocí je přes Anaconda a já se snažím spustit python přímo přes Anaconda řádku (rozhraní příkazového řádku).

EDIT2: Použil jsem faulthandlermodul, aby zjistili, zda mohu získat trasování zásobníku z něj, a já dostal Windows fatal exception: code 0xc0000139a Windows fatal exception: access violationspolu s partou linek spojujících k různým frozen importlib._bootstrapřádků kódu v různých __init__.pymodulech.

EDIT3: Pro trochu víc kontextu, to je na stroji na pracovišti s mnoha bezpečnostní software na to.

Položena 07/11/2018 v 23:57
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
7

Vyřešil jsem problém. Následující postup byl použit k nalezení a opravení problému:

Použil jsem faulthandlermodul donutit python vytisknout trasování zásobníku a obdrželi na Windows fatal exception: access violationchybu, která vypadá, že navrhne problém byl opravdu segfault způsobena nějakou modul použitý tensorflow.

Snažil jsem se opravit závislosti tím, že dělá conda update --alla pak conda clean --all, který neměl problém vyřešit.

Všiml jsem si však, že problémy, se zdá vyplývat z h5pya kerasmodulů, tak jsem to udělal pip install --upgrade h5pya pip install --upgrade kerasa pip install --upgrade tensorflowa problém byl vyřešen. Já jsem teď s použitím tensorflow version 1.12.0, keras version 2.2.4a h5py version 2.8.0.

Klíčem k řešení tohoto problému se zdá být faulthandermodul, který mi ukázal, které moduly (h5py a KERAS) vedli k segfault.

Odpovězeno 13/11/2018 v 17:11
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more