Jak změnit cin vstup do argument příkazového řádku vstupu v jazyce C ++

hlasů
-1

Snažím se změnit svůj kód z žádají uživatele cin vstup X a Y hodnoty pro použití jediného příkazového řádku argument s názvem souboru. Soubor má řadu zdvojnásobí pro x a y, jeden pár na každém řádku odděleny mezerou. Chápu, jak psát kód, jako já tady, ale pokud jde o argumenty příkazového řádku, jsem zmatený. Pokud se někdo mohl nabídnout nějaké tipy nebo pomoci při přeměně kód, byl bych velmi vděčný.

1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <cmath>
4 
5 using namespace std;
6 
7 double correlation_r(const vector<double> &x, const vector<double> &y);
8 double mean(const vector<double> &x_obs);
9 double st_dev(const vector<double> &x_obs);
10 void least_squares_regression(const vector<double> &x, const vector<double> &y);
11 
12 int main(){
13   
14   double x;
15   double y;
16   vector<double> x_obs;
17   vector<double> y_obs;
18   
19   cout << Please enter two real number values for x and y: ;
20   
21   while(cin >> x >> y){
22     if (!cin.good()){
23       break;
24     } else {
25       x_obs.push_back(x);
26       y_obs.push_back(y);
27       
28       cout << Please enter two real number values for x and y or a string to terminate: ;
29     }
30   }
31   
32   if(x_obs.size()==0||x_obs.size()==1){
33     cout << The sample was too small to be useful.;
34     return 0;
35   }
36   
37   cout << The sample mean of x is << mean(x_obs) << endl;
38   cout << The sample mean of y is << mean(y_obs) << endl;
39   
40   cout << The sample standard deviation of x is << st_dev(x_obs) << endl;
41   cout << The sample standard deviation of y is << st_dev(y_obs) << endl;
42   
43   if(st_dev(x_obs)==0.0){
44     cout << The correlation is undefined. << endl;
45   } else if(st_dev(y_obs)==0.0&& st_dev(x_obs)!=0.0){
46     cout << The correlation is undefined. << endl;
47   } else {
48     cout << The sample correlation is << correlation_r(x_obs, y_obs) << endl;
49   }
50   
51 
52   least_squares_regression(x_obs, y_obs);
53   
54   return 0;
55 }
56 void least_squares_regression(const vector<double> &x, const vector<double> &y){
57 double m;
58 double b;
59 if(st_dev(x)!=0 && st_dev(y)!=0){
60 m=correlation_r(x,y)*(st_dev(y)/st_dev(x));
61 b= mean(y)-(m*mean(x));
62 cout << The least squares regression line is y= << m << x+ << b << endl;
63 } else if(st_dev(x)==0){
64 cout<< The least squares linear regression line is undefined.<< endl;
65 } else if(st_dev(y)==0 && st_dev(x)!=0){
66 cout<< The least squares linear regression line is y= << mean(y) << endl;
67 }
68 return;
69 }
70 
71
72 double correlation_r(const vector<double> &x, const vector<double> &y){
73 double r = 0.0;
74 for(int i = 0; i < x.size(); i++){
75   r += (x[i] - mean(x))*(y[i] - mean(y))/st_dev(x)/st_dev(y);
76 }
77 return r = r / (x.size() - 1.0);
78 }
79
80
81 double mean(const vector<double> &x_obs){
82 double total = 0.0;
83 for (int i = 0; i < x_obs.size(); i++){
84 total += x_obs[i];
85 }  
86 return total/x_obs.size();
87 }
88
89 double st_dev(const vector<double> &x_obs){
90 double x_bar = mean(x_obs);
91 double total = 0.0;
92 for (double elem : x_obs){
93 total += pow(elem - x_bar, 2);
94 }
95 return pow( total/(x_obs.size() - 1.0), .5);
96 }
Položena 07/11/2018 v 23:51
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
1

Musíte změnit svůj hlavní definici

int main(int argc, char ** argv)

argc „Počet Argument“ je počet argumentů oddělených těchto znaků, je předán do svého programu

argv„Argument value“ je pole c strun, které drží své argumenty. argv[0]je vždy yor volá programy cestu.

Tak, aby to, co chcete dosáhnout, změnit svůj hlavní a přijmout argumenty příkazového řádku k vytvoření fstreamnebo ifstreamobjekt, který působí skoro jako standardní istreampřítele cinjen to, že čte ze souborů namístostdin

EDIT: Musím říci, že nelze přetížit vaše hlavní, jak je libo, ale že se jedná o dva podpisy pro standardní hlavní postup existuje.

Odpovězeno 07/11/2018 v 23:59
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more