Jak vyřešit nelineární rovnici?

hlasů
0

Chci vědět, jaký model použít za účelem vyřešení této rovnice pro proměnnou „D“, zatímco zvyšování „Delta“, jak je uvedeno v kódu za účelem provedení analýzy citlivosti a zjistit, jak to paramater ovlivňuje změna v D. mou python verze je Python 3.6.0, poslední aktualizace Dec 23, 2016.

#Inputs
k = 80
E_c = 4*10**6
S_c = 700
J = 3.2
C_d = 2
Z_r = -2.327
s_0 = 0.25
W_18 = 10*10**6
Pi = 4.5
Pt = 1.5

#Building the design function

while Pt<3:
  Pt= Pt + 0.0375
  Delta = Pi - Pt

  A = Z_r*s_0 + 7.35*math.log10(D+1) - 0.06
  B = math.log10(((Delta)/(4.5-1.5))/(1+(1.624*10**7)/(D+1)**8.46))
  C = 4.22 - 0.32*Pt
  d = S_c*C_d/(215.63*J)
  E = (D**0.75-1.132)/(D**0.75-(18.42/(E_c/k)**0.25))

  rhs = A+B+C*math.log10(d*E)
  lhs = math.log10(W_18)
  lhs = rhs 
Položena 07/11/2018 v 23:50
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more