Jak odstranit X a Y štítky z corrplot () MATLAB

hlasů
0
corrplot(T(:,1:4), 'type', 'Pearson');

Přiřazení popisovač corrplot pouze generuje 4x4 matrici corrolation proměnných.

Snažil jsem se to udělat.

fh = corrplot(T(:,1:4), 'type', 'Pearson');
th = findall(fh, 'type', 'text', 'String', '{\bf Correlation Matrix}'); 
th.String = '';

Ale nefungovalo to, jak mohu odstranit X a Y štítky z této funkce.

Položena 07/11/2018 v 23:44
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
0

Jednodušší přístup může být nejprve získat všechny úchyty pro Axesobjekty vytvořené (protože jsem přesvědčen, corrplotvytvoří více subplots):

hAxes = findall(gcf, 'Type', 'Axes');

Jakmile budete mít úchyty na všechny Axesobjekty, mělo by být snadno vyčistit své x a y štítky (a titulů i v případě potřeby):

set([hAxes.XLabel], 'String', '');
set([hAxes.YLabel], 'String', '');
set([hAxes.Title], 'String', '');
Odpovězeno 08/11/2018 v 04:11
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more