Problémy s instaling MSSQL s php v7.2.7 pomocí IIS

hlasů
0

Mám to v mé php.ini pod [ExtensionList]

extension=php_sqlsrv_72_nts.dll
extension=php_pdo_sqlsrv_72_nts.dll

restartován web server, a php.info () nevyplývá, že mssqlani sqlsrvtam.

Mám podezření, že sqlsrv_connectnepracuje správně.

echo(disply msg here);
echo \n;
$serverName = tcp:name.dabase.windows.net,1433;  
$connectionOptions = array(Database=>database, 
              Uid=>userid, PWD=>password);

//Establishes the connection
$conn = sqlsrv_connect($serverName, 
$connectionOptions);
echo(test);

if (!$conn) { 
  die('Could not connect: ' . mysql_error()); 
} 
else
  echo(connected to database <p>  </p>);
Položena 07/11/2018 v 23:44
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more