Jak vyměnit řádků a sloupců v dvourozměrném poli?

hlasů
0

Pod kód vytiskne dvojrozměrné pole, s uživatelem požadovanou č. řádků a sloupců .v Problém je v tom, že chci změnit polohu každého řádku v matici.

Umožňuje předpokládat, můj vstup je 5a 5pak to bude tisknout 2D pole
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3
4 4 4 4 4
5 5 5 5 5
A chci to arrayzměnit do
5 5 5 5 5
4 4 4 4 4
3 3 3 3 3
2 2 2 2 2
1 1 1 1 1
$ Code $

#include <iostream>
#include <time.h>
using namespace std;

int main()
{
int n, m;
cout << Enter the number of rows n = ; cin >> n;
cout << Enter the number of columns m = ; cin >> m;

int **array = new int *[n];
for(int i = 0; i < n; i++)
  array[i] = new int [m];

srand((unsigned int)time(NULL));  

for(int i = 0; i < n; i++){
  for(int j = 0; j < m; j++){
    array[i][j] = i;
    cout << array[i][j] << ;
  } 
  cout << '\n';
}

return 0;
}
Položena 20/10/2018 v 12:59
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
0

Tady to

For(i=0,j=4;i<5;i++,j--)
{
   For(k=0;k<5;k++)
   {
      Arr2[j][k]=arr1[i][k];
   }
}
Odpovězeno 20/10/2018 v 13:21
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more