Organizovat firebase funkce ve více souborech | nasadit chybu

hlasů
0

Takže na základě tohoto média příspěvku jsem se snažil rozdělit své firebase funkce do různých souborů. Můj index.js vypadá takto:

const functions = require('firebase-functions');
const admin = require('firebase-admin');
const glob = require(glob);
const camelCase = require(camelcase);
const files = glob.sync('./**/*.f.js', { cwd: __dirname, ignore: './node_modules/**'});

admin.initializeApp(functions.config().firebase);

for(let f=0,fl=files.length; f<fl; f++){
  const file = files[f];
  const functionName = camelCase(file.slice(0, -5).split('/').join('_')); // Strip off '.f.js'
  if (!process.env.FUNCTION_NAME || process.env.FUNCTION_NAME === functionName) {
exports[functionName] = require(file);
  }
}

Svůj spis test.f.js, kde se nachází funkce My, v některých podsložky a vypadá takto:

const functions = require('firebase-functions');
exports.addNew = functions.https.onRequest((request, response) => {
...
})

Mé podsložky s názvem „dev“ a „User“, soubor se nazývá „Test“ a má funkci „addnew“

Když jsem se pokusit nasadit dostanu následující chybu:

⚠ functions[devUserTest-addNew(us-central1)]: Deployment error. Function load error: Node.js module defined by file index.js is expected to export function named devUserTest.addNew

Doufám, že někdo může poskytnout řešení tohoto problému.

Tanky!

Položena 20/10/2018 v 12:48
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more