Kubernetes kubectl dokončení bash s aliasem

hlasů
2

Já používám kubectl with bash completion, ale raději použít kratší alias kubectljako je ks, jaké změny musím udělat, aby bash dokončení práce s aliasemks

Položena 20/10/2018 v 12:47
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


2 odpovědí

hlasů
2

Můžete v podstatě to následujícím způsobem:

$ echo "source <(kubectl completion bash | sed 's|__start_kubectl kubectl|__start_kubectl ks|g') >> ~/.bashrc

Nepatrná změna od toho, co je popsáno zde

V podstatě se střídá následující v kubectl completion bashvýstup:

if [[ $(type -t compopt) = "builtin" ]]; then
    complete -o default -F __start_kubectl kubectl
else
    complete -o default -o nospace -F __start_kubectl kubectl
fi

S tím:

if [[ $(type -t compopt) = "builtin" ]]; then
    complete -o default -F __start_kubectl ks
else
    complete -o default -o nospace -F __start_kubectl ks
fi
Odpovězeno 20/10/2018 v 15:32
zdroj uživatelem

hlasů
1

Mám to v mé .bashrc dostat alias a automatické dokončování.

zdroj <(kubectl dokončení bash | sed s / kubectl / k / g)

Odpovězeno 21/10/2018 v 13:05
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more