Import SVG ze souboru a přidat ho do svazku v rohové 2+

hlasů
1

Dívám se na optimálním způsobem autorovi knihovnu ikon pro úhlové rámce.

Chceme-end developer, aby bylo možné importovat jednotlivé ikony z knihovny a vložené v jejich šablon. Importované ikony by měly být přidány přímo do svazku aplikace (namísto jejich načítání jednotlivě URL) a nepoužité ikony neměli udit svazek (napríklad pomocí Tree Shaking šetrný přístup).

Nejpřímější řešením by bylo vytvoření jednotlivé komponenty pro každou ikonu a vložit obsah SVG přímo do šablony součásti. To by však vyžadovalo hodně vývojového prací k vytvoření / udržení těchto komponent, takže to není moc pohodlný přístup. Také tyto složky bude fungovat pouze v rohové, ale chceme, aby knihovnu poněkud rámcovou agnostik.

Nejlepším řešením by bylo načtení obsahu SVG přímo z jednotlivých SVG soubory a vložit obsah svazku aplikací a pak na výstup obsah, pravděpodobně pomocí jediného dynamickou složku.

Nicméně, existuje způsob, jak skutečně importovat SVG-soubor a přidat ho k sestavení pouze pomocí úhlové CLI?

Úkol se zdá triviální s Webpack, ale nemůže získat přístup k konfiguraci WebPack úhlové CLI přímo.

Položena 20/10/2018 v 12:44
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more