Zahrnout závislostí, které mají stejný hash kód pouze jednou při štěpení?

hlasů
0

Mám aplikaci se dvěma vstupními body, které je pomocí kódu rozdělení, takže všechny závislosti, které jsou použity v obou svazcích jsou vytáhl do sdílené dodavatele svazku. Způsob, jakým WebPack Zdá se, že zjistit, zda závislostí modulu jsou stejné, je kontrola cesta a název zápasy.

Existuje způsob, jak označit dva druhy závislostí, jako identické, pokud se oba hash na stejnou věc? Tak, že soubor je zahrnut pouze jednou dodavatele svazku.

Takže například pokud jsem app strukturován podobně

app subapp1 node_modules react - entry1.js subapp2 node_modules react - entry2.js

kde oba entry1.jsa entry2.jsmají import React from 'react'(a oba jsou stejná verze reagovat)

a WebPack config jako

module.exports = { entry: { subapp1: './subapp1/entry1.js', subapp2: './subapp2/entry2.js', }, output: { path: path.resolve(__dirname, 'build'), filename: '[name].js' }, optimization: { splitChunks: { cacheGroups: { vendor: { name: 'vendor', chunks: 'all', test: /[\\/]node_modules[\\/]/, } } } } };

Potom můj dodavatel svazek má v současné době dvě kopie tam reagovat, existuje způsob, takže toto je zahrnuto pouze jednou?

Položena 20/10/2018 v 12:42
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more