Přizpůsobení ModelViewSet poukázat na stejnou adresu URL pro získání a Patch

hlasů
0

Já jsem s modelViewSet pro uživatele.

Nyní /api/usersjsem si seznam uživatelů, což je základní funkce pro modelViewSet pro GET . I-li jít s /api/users/idním mě vezme na UPDATE nebo částečnou aktualizací , který se PUT nebo PATCH volání zbytek resp.

To, co chci dosáhnout, je pro stejný /api/usersmohu to GET , POST a PATCH na základě autentizačního tokenu prošel.

Jsem nový Django. Takže prosím opravte mě, jestli jsem něco chybí. Nebo je nějaké lepší přístup.

Já jsem za použití standardních směrovačů:

router = DefaultRouter()
router.register(r'user', views.UserDetails, base_name='user')
Položena 20/10/2018 v 12:36
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more