Pokusit se naplnit ArrayList z objektu s String a int.Is nefunguje

hlasů
-1

Mám třídu Book s třech oblastech - název, autor a ISBN
I`m snaží vložit pole v ArrayList a tisknout:

book1, author1, isbn 
book2, author2, isbn2 
and... to 10

kód:

public class InsertBooks {

  private static ArrayList<String> booksNames = new ArrayList<>();
  private static ArrayList<String> booksAuthors = new ArrayList<>();
  private static ArrayList<Integer> booksIsbn = new ArrayList<>();
  private static ArrayList<Book> books = new ArrayList<>();

  // adding books in ArrayList booksNames
  private static void addBooksNames() {
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
      booksNames.add(Book + i);
    }
  }
  // adding author in ArrayList booksAuthors
  private static void addBooksAuthor() {
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
      booksAuthors.add(Author + i);
    }
  }
  // adding author in ArrayList booksAuthors
  private static void addBooksIsbn() {
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
      booksIsbn.add(Integer.valueOf(isbn + i));
    }
  }

  public static void fillArrayListOfBooks() {
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
      books.add(new Book((addBooksNames(), addBooksAuthor(), addBooksIsbn()));
    }
  }
}
Položena 20/10/2018 v 12:35
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
0

Chcete-li volat na všechny své add*funkce jako první. Potom ve smyčce fillArrayListOfBooks()použití tyto hodnoty.

void fillArrayListOfBooks()
{
  addBooksNames();
  addBooksAuthor();
  addBooksIsbn();
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    dbooks.add(new Book(booksNames.get(i), booksAuthors.get(i), booksIsbn.get(i)));
  }
}

Dalo by se snadno zbavit těchto seznamů (pokud je budete potřebovat později):

void fillArrayListOfBooks()
{
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    dbooks.add(new Book("Book" + i, "Author" + i, "isbn" + i));
  }
}
Odpovězeno 20/10/2018 v 12:51
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more