c # asp.net - vkládání dat do databáze (nebude knw kde iam jel špatně)

hlasů
2

c # asp.net - vkládání dat do databáze (nebude knw kde iam jel špatně) - tento kód se provedením, ale nefunguje vůbec! Snažil jsem se krmit dat prostřednictvím internetových stránek, které jsem vytvořil, ale to zvyklý uvažovat v mém databázi vůbec plz pomoc !!!!

using System;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Xml.Linq;
using System.Data.SqlClient;
public partial class _Default : System.Web.UI.Page

{
  SqlConnection con = new SqlConnection(Data Source=GARGI-PC\\ROOT;Initial Catalog=master;Integrated Security=True);
  protected void page_load(object sender, EventArgs e)
  {}

  public void refress()
  {

    comment1.Text = ;

    software1.Checked = true;

    hardware1.Checked = false;

    both1.Checked = false;

    others.Checked = false;
  }
  protected void btn(object sender, EventArgs e)
  {
    string type = string.Empty ;

    if (hardware1.Checked == true)
    {
      type = hardware;
    }
     if (software1.Checked == true)
    {
      type = software;
    }
     if (both1.Checked == true)
    {
      type = both;
    }
     if (others.Checked == true)
    {
      type = others;
    }    SqlCommand cmd = new SqlCommand(insert into main_page (type, discription,time) values(' + type + ',' + comment1.Text + ',' + ','+now()'), con);

    cmd.CommandType = CommandType.Text;

    try

    {

      con.Open();

      cmd.ExecuteNonQuery();

      con.Close();

      refress();

    }

    catch (Exception ex)

    { 

    }

  }

  public void btn_clear(object sender, EventArgs e)

  {
    refress();

  }

}
Položena 17/07/2016 v 19:42
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


2 odpovědí

hlasů
3

Vypadá to, že máte dvojitou čárka ve svém INSERT IGNORE prohlášení.

+ "','" + "','"

INSERT IGNORE Příkaz by měl vypadat následovně:

INSERT IGNORE INTO main_page (type, description, time) VALUES ('Type', 'Description', NOW())

Také jste náchylné k SQL injection, měli byste paramerterize dotazy na všechny vaše vstupy, spíše než věřit data z vašich uživatelů. Jako základní příklad:

MySqlCommand command = new MySqlCommand("INSERT IGNORE INTO main_page (Description) VALUES @Description");
command.Parameters.AddWithValue("@Description", comment1.Text);

To by vás ochrání v případě, že uživatel zadá příkaz SQL v comment1 text.

ArbitaryData; DROP TABLE main_page;
Odpovězeno 17/07/2016 v 19:45
zdroj uživatelem

hlasů
1

Opravdu byste měli použít parametry příkazu. Tady, zkus to jako příklad:

public static void AddSong(Songs s)
  {
    using (SqlConnection sqlcon = new SqlConnection(SQL_getConnectionString.conStr()))
    {
      sqlcon.Open();
      try
      {
        string query = "INSERT IGNORE INTO Songs VALUES(@Id, @Name, @Artist, @Album, @TrackNumber, @TrackNumberCount, " +
          "@Genre, @Rating, @Tags, @Subject, @Categories, @Comments, @FileName, @FolderName, @FolderPath, " +
          "@FullPath, @Length, @PlayCount, @SkipCount, @LastPlayed)";

        using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(query, sqlcon))
        {
          cmd.Parameters.Add("@Id", SqlDbType.Int).Value = s.Id;
          cmd.Parameters.Add("@Name", SqlDbType.VarChar, 250).Value = s.Name;
          cmd.Parameters.Add("@Album", SqlDbType.VarChar, 250).Value = s.Album;
          cmd.Parameters.Add("@Artist", SqlDbType.VarChar, 250).Value = s.Artist;
          cmd.Parameters.Add("@TrackNumber", SqlDbType.Int).Value = s.TrackNumber;
          cmd.Parameters.Add("@TrackNumberCount", SqlDbType.Int).Value = s.TrackNumberCount;
          cmd.Parameters.Add("@Genre", SqlDbType.VarChar, 500).Value = s.Genre;
          cmd.Parameters.Add("@Rating", SqlDbType.Int).Value = s.Rating;
          cmd.Parameters.Add("@Tags", SqlDbType.VarChar, 500).Value = s.Tags;
          cmd.Parameters.Add("@Subject", SqlDbType.VarChar, 500).Value = s.Subject;
          cmd.Parameters.Add("@Categories", SqlDbType.VarChar, 500).Value = s.Categories;
          cmd.Parameters.Add("@Comments", SqlDbType.VarChar, -1).Value = s.Comments;
          cmd.Parameters.Add("@FileName", SqlDbType.VarChar, 500).Value = s.FileName;
          cmd.Parameters.Add("@FolderName", SqlDbType.VarChar, 500).Value = s.FolderName;
          cmd.Parameters.Add("@FolderPath", SqlDbType.VarChar, -1).Value = s.FolderPath;
          cmd.Parameters.Add("@FullPath", SqlDbType.VarChar, -1).Value = s.FullPath;
          cmd.Parameters.Add("@Length", SqlDbType.VarChar, 50).Value = s.Length;
          cmd.Parameters.Add("@PlayCount", SqlDbType.Int).Value = s.PlayCount;
          cmd.Parameters.Add("@SkipCount", SqlDbType.Int).Value = s.SkipCount;
          cmd.Parameters.Add("@LastPlayed", SqlDbType.VarChar, 50).Value = s.LastPlayed;

          int rows = cmd.ExecuteNonQuery();
          sqlcon.Close();

        }

      }
      catch (Exception ex)
      {
        Console.WriteLine("Could not insert. {0}", s.Name);
        Console.WriteLine("Error Message {0}", ex.Message);
      }


    }
  }
Odpovězeno 17/07/2016 v 19:52
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more