Převést celých čísel písemných čísel

hlasů
52

Existuje účinný způsob převedení celé číslo do písemných čísla, například:

string Written = IntegerToWritten(21);

vrátí „jednadvacet“.

Existuje nějaký způsob, jak to udělat, který nezahrnuje masivní look-up tabulky?

Položena 06/08/2008 v 10:21
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


12 odpovědí

hlasů
59

To by mělo fungovat poměrně dobře:

public static class HumanFriendlyInteger
{
  static string[] ones = new string[] { "", "One", "Two", "Three", "Four", "Five", "Six", "Seven", "Eight", "Nine" };
  static string[] teens = new string[] { "Ten", "Eleven", "Twelve", "Thirteen", "Fourteen", "Fifteen", "Sixteen", "Seventeen", "Eighteen", "Nineteen" };
  static string[] tens = new string[] { "Twenty", "Thirty", "Forty", "Fifty", "Sixty", "Seventy", "Eighty", "Ninety" };
  static string[] thousandsGroups = { "", " Thousand", " Million", " Billion" };

  private static string FriendlyInteger(int n, string leftDigits, int thousands)
  {
    if (n == 0)
    {
      return leftDigits;
    }

    string friendlyInt = leftDigits;

    if (friendlyInt.Length > 0)
    {
      friendlyInt += " ";
    }

    if (n < 10)
    {
      friendlyInt += ones[n];
    }
    else if (n < 20)
    {
      friendlyInt += teens[n - 10];
    }
    else if (n < 100)
    {
      friendlyInt += FriendlyInteger(n % 10, tens[n / 10 - 2], 0);
    }
    else if (n < 1000)
    {
      friendlyInt += FriendlyInteger(n % 100, (ones[n / 100] + " Hundred"), 0);
    }
    else
    {
      friendlyInt += FriendlyInteger(n % 1000, FriendlyInteger(n / 1000, "", thousands+1), 0);
      if (n % 1000 == 0)
      {
        return friendlyInt;
      }
    }

    return friendlyInt + thousandsGroups[thousands];
  }

  public static string IntegerToWritten(int n)
  {
    if (n == 0)
    {
      return "Zero";
    }
    else if (n < 0)
    {
      return "Negative " + IntegerToWritten(-n);
    }

    return FriendlyInteger(n, "", 0);
  }
}

(Upraveno opravit chybu w / milion, miliarda, atd.)

Odpovězeno 06/08/2008 v 11:31
zdroj uživatelem

hlasů
10

Používám tento šikovný knihovnu nazvanou Humanizer.

https://github.com/Humanizr/Humanizer

Podporuje několik kultur a převádí nejen čísla, na slova, ale také data a je to velmi jednoduché na používání.

Zde je návod, jak jsem ji použít:

int someNumber = 543;
var culture = System.Globalization.CultureInfo("en-US");
var result = someNumber.ToWords(culture); // 543 -> five hundred forty-three

A voila!

Odpovězeno 07/10/2016 v 12:46
zdroj uživatelem

hlasů
6

Používám tento code.It je VB kód, ale můžete snadno přeložit do C #. Funguje to

Function NumberToText(ByVal n As Integer) As String

  Select Case n
Case 0
 Return ""

Case 1 To 19
 Dim arr() As String = {"One","Two","Three","Four","Five","Six","Seven", _
  "Eight","Nine","Ten","Eleven","Twelve","Thirteen","Fourteen", _
   "Fifteen","Sixteen","Seventeen","Eighteen","Nineteen"}
 Return arr(n-1) & " "

Case 20 to 99
 Dim arr() as String = {"Twenty","Thirty","Forty","Fifty","Sixty","Seventy","Eighty","Ninety"}
 Return arr(n\10 -2) & " " & NumberToText(n Mod 10)

Case 100 to 199
 Return "One Hundred " & NumberToText(n Mod 100)

Case 200 to 999
 Return NumberToText(n\100) & "Hundreds " & NumberToText(n mod 100)

Case 1000 to 1999
 Return "One Thousand " & NumberToText(n Mod 1000)

Case 2000 to 999999
 Return NumberToText(n\1000) & "Thousands " & NumberToText(n Mod 1000)

Case 1000000 to 1999999
 Return "One Million " & NumberToText(n Mod 1000000)

Case 1000000 to 999999999
 Return NumberToText(n\1000000) & "Millions " & NumberToText(n Mod 1000000)

Case 1000000000 to 1999999999
 Return "One Billion " & NumberTotext(n Mod 1000000000)

Case Else
 Return NumberToText(n\1000000000) & "Billion " _
  & NumberToText(n mod 1000000000)
End Select
End Function

Zde je kód v jazyce C #

public static string AmountInWords(double amount)
{
    var n = (int)amount;

    if (n == 0)
      return "";
    else if (n > 0 && n <= 19)
    {
      var arr = new string[] { "One", "Two", "Three", "Four", "Five", "Six", "Seven", "Eight", "Nine", "Ten", "Eleven", "Twelve", "Thirteen", "Fourteen", "Fifteen", "Sixteen", "Seventeen", "Eighteen", "Nineteen" };
      return arr[n - 1] + " ";
    }
    else if (n >= 20 && n <= 99)
    {
      var arr = new string[] { "Twenty", "Thirty", "Forty", "Fifty", "Sixty", "Seventy", "Eighty", "Ninety" };
      return arr[n / 10 - 2] + " " + AmountInWords(n % 10);
    }
    else if (n >= 100 && n <= 199)
    {
      return "One Hundred " + AmountInWords(n % 100);
    }
    else if (n >= 200 && n <= 999)
    {
      return AmountInWords(n / 100) + "Hundred " + AmountInWords(n % 100);
    }
    else if (n >= 1000 && n <= 1999)
    {
      return "One Thousand " + AmountInWords(n % 1000);
    }
    else if (n >= 2000 && n <= 999999)
    {
      return AmountInWords(n / 1000) + "Thousand " + AmountInWords(n % 1000);
    }
    else if (n >= 1000000 && n <= 1999999)
    {
      return "One Million " + AmountInWords(n % 1000000);
    }
    else if (n >= 1000000 && n <= 999999999)
    {
      return AmountInWords(n / 1000000) + "Million " + AmountInWords(n % 1000000);
    }
    else if (n >= 1000000000 && n <= 1999999999)
    {
      return "One Billion " + AmountInWords(n % 1000000000);
    }
    else
    {
      return AmountInWords(n / 1000000000) + "Billion " + AmountInWords(n % 1000000000);
    }
  }
Odpovězeno 06/08/2008 v 10:46
zdroj uživatelem

hlasů
5

Justin Rogers má „NumbersToEnglish“ třídu, která by měla dělat práci za vás pěkně!

Počáteční vysílání.
http://weblogs.asp.net/justin_rogers/archive/2004/06/09/151675.aspx

Uzavřený zdrojový kód
http://weblogs.asp.net/justin_rogers/articles/151757.aspx

To přece má trochu interní vyhledávací tabulku, ale já opravdu nevím, jak budete mít možnost se dostat pryč od toho.

Odpovězeno 06/08/2008 v 10:26
zdroj uživatelem

hlasů
3

Proto masivní vyhledávací tabulky?

string GetWrittenInteger(int n)
{
 string[] a = new string[] {"One", "Two", "Three", "Four", "Five", "Six", "Seven", "Eight", "Nine" }
 string[] b = new string[] { "Ten", "Eleven", "Twelve", "Thirteen", "Fourteen", "Fifteen", "Sixteen", "Seventeen", "Eighteen", "Nineteen" }
 string[] c = new string[] {"Twenty", "Thirty", "Forty", "Sixty", "Seventy", "Eighty", "Ninety"};
 string[] d = new string[] {"Hundred", "Thousand", "Million"}
 string s = n.ToString();

 for (int i = 0; i < s.Length; i++)
 {
  // logic (too lazy but you get the idea)
 }
}
Odpovězeno 06/08/2008 v 10:22
zdroj uživatelem

hlasů
2

Akceptovaná Odpověď Nezdá se, že dokonale fungovat. Nezpracovává pomlčky v číslech jako jednadvacet, není dal slovo „a“ in čísel jako „sto a jeden“, a, no, to je rekurzivní.

Tady je moje střela na odpověď. Přidává „a“ slovo inteligentně a hyphenates čísla správně. Dejte mi vědět, jestli jsou zapotřebí nějaké úpravy.

Zde je, jak to nazvat (samozřejmě budete chtít, aby to ve třídě někde):

for (int i = int.MinValue+1; i < int.MaxValue; i++)
{
  Console.WriteLine(ToWords(i));
}

Zde je kód:

private static readonly string[] Ones = {"", "One", "Two", "Three", "Four", "Five", "Six", "Seven", "Eight", "Nine"};

private static readonly string[] Teens =
{
  "Ten", "Eleven", "Twelve", "Thirteen", "Fourteen", "Fifteen", "Sixteen",
  "Seventeen", "Eighteen", "Nineteen"
};

private static readonly string[] Tens =
{
  "", "", "Twenty", "Thirty", "Forty", "Fifty", "Sixty", "Seventy", "Eighty",
  "Ninety"
};

public static string ToWords(int number)
{
  if (number == 0)
    return "Zero";

  var wordsList = new List<string>();

  if (number < 0)
  {
    wordsList.Add("Negative");
    number = Math.Abs(number);
  }

  if (number >= 1000000000 && number <= int.MaxValue) //billions
  {
    int billionsValue = number / 1000000000;
    GetValuesUnder1000(billionsValue, wordsList);
    wordsList.Add("Billion");
    number -= billionsValue * 1000000000;

    if (number > 0 && number < 10)
      wordsList.Add("and");
  }

  if (number >= 1000000 && number < 1000000000) //millions
  {
    int millionsValue = number / 1000000;
    GetValuesUnder1000(millionsValue, wordsList);
    wordsList.Add("Million");
    number -= millionsValue * 1000000;

    if (number > 0 && number < 10)
      wordsList.Add("and");
  }

  if (number >= 1000 && number < 1000000) //thousands
  {
    int thousandsValue = number/1000;
    GetValuesUnder1000(thousandsValue, wordsList);
    wordsList.Add("Thousand");
    number -= thousandsValue * 1000;

    if (number > 0 && number < 10)
      wordsList.Add("and");
  }

  GetValuesUnder1000(number, wordsList);

  return string.Join(" ", wordsList);
}

private static void GetValuesUnder1000(int number, List<string> wordsList)
{
  while (number != 0)
  {
    if (number < 10)
    {
      wordsList.Add(Ones[number]);
      number -= number;
    }
    else if (number < 20)
    {
      wordsList.Add(Teens[number - 10]);
      number -= number;
    }
    else if (number < 100)
    {
      int tensValue = ((int) (number/10))*10;
      int onesValue = number - tensValue;

      if (onesValue == 0)
      {
        wordsList.Add(Tens[tensValue/10]);
      }
      else
      {
        wordsList.Add(Tens[tensValue/10] + "-" + Ones[onesValue]);
      }

      number -= tensValue;
      number -= onesValue;
    }
    else if (number < 1000)
    {
      int hundredsValue = ((int) (number/100))*100;
      wordsList.Add(Ones[hundredsValue/100]);
      wordsList.Add("Hundred");
      number -= hundredsValue;

      if (number > 0)
        wordsList.Add("and");
    }
  }
}
Odpovězeno 26/05/2015 v 20:18
zdroj uživatelem

hlasů
2
using System;
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 

namespace tryingstartfror4digits 
{ 
  class Program 
  { 
    static void Main(string[] args)
    {
      Program pg = new Program();
      Console.WriteLine("Enter ur number");
      int num = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      if (num <= 19)
      {
        string g = pg.first(num);
        Console.WriteLine("The number is " + g);
      }
      else if ((num >= 20) && (num <= 99))
      {
          if (num % 10 == 0)
          {
            string g = pg.second(num / 10);
            Console.WriteLine("The number is " + g);
          }
          else
          {
            string g = pg.second(num / 10) + pg.first(num % 10);
            Console.WriteLine("The number is " + g);
          }
      }
      else if ((num >= 100) && (num <= 999))
      {
        int k = num % 100;
        string g = pg.first(num / 100) +pg.third(0) + pg.second(k / 10)+pg.first(k%10);
        Console.WriteLine("The number is " + g);
      }
      else if ((num >= 1000) && (num <= 19999))
      {
        int h = num % 1000;
        int k = h % 100;
        string g = pg.first(num / 1000) + "Thousand " + pg.first(h/ 100) + pg.third(k) + pg.second(k / 10) + pg.first(k % 10);
        Console.WriteLine("The number is " + g);
      }

      Console.ReadLine();
    }

    public string first(int num)
    {
      string name;

      if (num == 0)
      {
        name = " ";
      }
      else
      {
        string[] arr1 = new string[] { "One", "Two", "Three", "Four", "Five", "Six", "Seven", "Eight", "Nine" , "Ten", "Eleven", "Twelve", "Thirteen", "Fourteen", "Fifteen", "Sixteen", "Seventeen", "Eighteen", "Nineteen"};
        name = arr1[num - 1];
      }

      return name;
    }

    public string second(int num)
    {
      string name;

      if ((num == 0)||(num==1))
      {
         name = " ";
      }
      else
      {
        string[] arr1 = new string[] { "Twenty", "Thirty", "Forty", "Fifty", "Sixty", "Seventy", "Eighty", "Ninety" };
        name = arr1[num - 2];
      }

      return name;
    }

    public string third(int num)
    {
      string name ;

      if (num == 0)
      {
        name = "";
      }
      else
      {
        string[] arr1 = new string[] { "Hundred" };
        name = arr1[0];
      }

      return name;
    }
  }
}

Tento postup funguje dobře 1-19999 brzy aktualizovat i po jeho dokončení

Odpovězeno 04/12/2011 v 19:18
zdroj uživatelem

hlasů
1

Následující C # konzole aplikace kód přijímá peněžní hodnotu v počtu až 2 desetinná místa a vytiskne jej v angličtině. To převádí nejen číslo jeho anglický ekvivalent, ale jako peněžní hodnotu v dolarech a centech.

 namespace ConsoleApplication2
{
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text.RegularExpressions;
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      bool repeat = true;
      while (repeat)
      {
        string inputMonetaryValueInNumberic = string.Empty;
        string centPart = string.Empty;
        string dollarPart = string.Empty;
        Console.Write("\nEnter the monetary value : ");
        inputMonetaryValueInNumberic = Console.ReadLine();
        inputMonetaryValueInNumberic = inputMonetaryValueInNumberic.TrimStart('0');

        if (ValidateInput(inputMonetaryValueInNumberic))
        {

          if (inputMonetaryValueInNumberic.Contains('.'))
          {
            centPart = ProcessCents(inputMonetaryValueInNumberic.Substring(inputMonetaryValueInNumberic.IndexOf(".") + 1));
            dollarPart = ProcessDollar(inputMonetaryValueInNumberic.Substring(0, inputMonetaryValueInNumberic.IndexOf(".")));
          }
          else
          {
            dollarPart = ProcessDollar(inputMonetaryValueInNumberic);
          }
          centPart = string.IsNullOrWhiteSpace(centPart) ? string.Empty : " and " + centPart;
          Console.WriteLine(string.Format("\n\n{0}{1}", dollarPart, centPart));
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Invalid Input..");
        }

        Console.WriteLine("\n\nPress any key to continue or Escape of close : ");
        var loop = Console.ReadKey();
        repeat = !loop.Key.ToString().Contains("Escape");
        Console.Clear();
      }

    }

    private static string ProcessCents(string cents)
    {
      string english = string.Empty;
      string dig3 = Process3Digit(cents);
      if (!string.IsNullOrWhiteSpace(dig3))
      {
        dig3 = string.Format("{0} {1}", dig3, GetSections(0));
      }
      english = dig3 + english;
      return english;
    }
    private static string ProcessDollar(string dollar)
    {
      string english = string.Empty;
      foreach (var item in Get3DigitList(dollar))
      {
        string dig3 = Process3Digit(item.Value);
        if (!string.IsNullOrWhiteSpace(dig3))
        {
          dig3 = string.Format("{0} {1}", dig3, GetSections(item.Key));
        }
        english = dig3 + english;
      }
      return english;
    }
    private static string Process3Digit(string digit3)
    {
      string result = string.Empty;
      if (Convert.ToInt32(digit3) != 0)
      {
        int place = 0;
        Stack<string> monetaryValue = new Stack<string>();
        for (int i = digit3.Length - 1; i >= 0; i--)
        {
          place += 1;
          string stringValue = string.Empty;
          switch (place)
          {
            case 1:
              stringValue = GetOnes(digit3[i].ToString());
              break;
            case 2:
              int tens = Convert.ToInt32(digit3[i]);
              if (tens == 1)
              {
                if (monetaryValue.Count > 0)
                {
                  monetaryValue.Pop();
                }
                stringValue = GetTens((digit3[i].ToString() + digit3[i + 1].ToString()));
              }
              else
              {
                stringValue = GetTens(digit3[i].ToString());
              }
              break;
            case 3:
              stringValue = GetOnes(digit3[i].ToString());
              if (!string.IsNullOrWhiteSpace(stringValue))
              {
                string postFixWith = " Hundred";
                if (monetaryValue.Count > 0)
                {
                  postFixWith = postFixWith + " And";
                }
                stringValue += postFixWith;
              }
              break;
          }
          if (!string.IsNullOrWhiteSpace(stringValue))
            monetaryValue.Push(stringValue);
        }
        while (monetaryValue.Count > 0)
        {
          result += " " + monetaryValue.Pop().ToString().Trim();
        }
      }
      return result;
    }
    private static Dictionary<int, string> Get3DigitList(string monetaryValueInNumberic)
    {
      Dictionary<int, string> hundredsStack = new Dictionary<int, string>();
      int counter = 0;
      while (monetaryValueInNumberic.Length >= 3)
      {
        string digit3 = monetaryValueInNumberic.Substring(monetaryValueInNumberic.Length - 3, 3);
        monetaryValueInNumberic = monetaryValueInNumberic.Substring(0, monetaryValueInNumberic.Length - 3);
        hundredsStack.Add(++counter, digit3);
      }
      if (monetaryValueInNumberic.Length != 0)
        hundredsStack.Add(++counter, monetaryValueInNumberic);
      return hundredsStack;
    }
    private static string GetTens(string tensPlaceValue)
    {
      string englishEquvalent = string.Empty;
      int value = Convert.ToInt32(tensPlaceValue);
      Dictionary<int, string> tens = new Dictionary<int, string>();
      tens.Add(2, "Twenty");
      tens.Add(3, "Thirty");
      tens.Add(4, "Forty");
      tens.Add(5, "Fifty");
      tens.Add(6, "Sixty");
      tens.Add(7, "Seventy");
      tens.Add(8, "Eighty");
      tens.Add(9, "Ninty");
      tens.Add(10, "Ten");
      tens.Add(11, "Eleven");
      tens.Add(12, "Twelve");
      tens.Add(13, "Thrteen");
      tens.Add(14, "Fourteen");
      tens.Add(15, "Fifteen");
      tens.Add(16, "Sixteen");
      tens.Add(17, "Seventeen");
      tens.Add(18, "Eighteen");
      tens.Add(19, "Ninteen");
      if (tens.ContainsKey(value))
      {
        englishEquvalent = tens[value];
      }

      return englishEquvalent;

    }
    private static string GetOnes(string onesPlaceValue)
    {
      int value = Convert.ToInt32(onesPlaceValue);
      string englishEquvalent = string.Empty;
      Dictionary<int, string> ones = new Dictionary<int, string>();
      ones.Add(1, " One");
      ones.Add(2, " Two");
      ones.Add(3, " Three");
      ones.Add(4, " Four");
      ones.Add(5, " Five");
      ones.Add(6, " Six");
      ones.Add(7, " Seven");
      ones.Add(8, " Eight");
      ones.Add(9, " Nine");

      if (ones.ContainsKey(value))
      {
        englishEquvalent = ones[value];
      }

      return englishEquvalent;
    }
    private static string GetSections(int section)
    {
      string sectionName = string.Empty;
      switch (section)
      {
        case 0:
          sectionName = "Cents";
          break;
        case 1:
          sectionName = "Dollars";
          break;
        case 2:
          sectionName = "Thousand";
          break;
        case 3:
          sectionName = "Million";
          break;
        case 4:
          sectionName = "Billion";
          break;
        case 5:
          sectionName = "Trillion";
          break;
        case 6:
          sectionName = "Zillion";
          break;
      }
      return sectionName;
    }
    private static bool ValidateInput(string input)
    {
      return Regex.IsMatch(input, "[0-9]{1,18}(\\.[0-9]{1,2})?"))
    }
  }
}
Odpovězeno 07/06/2017 v 00:27
zdroj uživatelem

hlasů
1

Rozšíření Nicka Masao je odpověď na bengálské číselném stejného problému. Inital vstup čísla je řetězec Unicode. Na zdraví!!

string number = "২২৮৯";
number = number.Replace("০", "0").Replace("১", "1").Replace("২", "2").Replace("৩", "3").Replace("৪", "4").Replace("৫", "5").Replace("৬", "6").Replace("৭", "7").Replace("৮", "8").Replace("৯", "9");
double vtempdbl = Convert.ToDouble(number);
string amount = AmountInWords(vtempdbl);

private static string AmountInWords(double amount)
  {
    var n = (int)amount;

    if (n == 0)
      return " ";
    else if (n > 0 && n <= 99)
    {
      var arr = new string[] { "এক", "দুই", "তিন", "চার", "পাঁচ", "ছয়", "সাত", "আট",  "নয়", "দশ",  "এগার", "বারো", "তের", "চৌদ্দ",  "পনের", "ষোল", "সতের", "আঠার", "ঊনিশ", "বিশ", "একুশ", "বাইস", "তেইশ", "চব্বিশ",  "পঁচিশ",  "ছাব্বিশ", "সাতাশ",  "আঠাশ", "ঊনত্রিশ", "ত্রিশ",  "একত্রিস", "বত্রিশ",  "তেত্রিশ", "চৌত্রিশ", "পঁয়ত্রিশ", "ছত্রিশ",  "সাঁইত্রিশ",  "আটত্রিশ", "ঊনচল্লিশ", "চল্লিশ",  "একচল্লিশ", "বিয়াল্লিশ",  "তেতাল্লিশ",  "চুয়াল্লিশ",  "পয়তাল্লিশ",  "ছিচল্লিশ", "সাতচল্লিশ",  "আতচল্লিশ", "উনপঞ্চাশ", "পঞ্চাশ",  "একান্ন",  "বায়ান্ন", "তিপ্পান্ন",  "চুয়ান্ন", "পঞ্চান্ন", "ছাপ্পান্ন",  "সাতান্ন", "আটান্ন",  "উনষাট",  "ষাট", "একষট্টি", "বাষট্টি", "তেষট্টি", "চৌষট্টি", "পয়ষট্টি", "ছিষট্টি", " সাতষট্টি",  "আটষট্টি", "ঊনসত্তর ", "সত্তর",  "একাত্তর ", "বাহাত্তর", "তেহাত্তর", "চুয়াত্তর", "পঁচাত্তর", "ছিয়াত্তর", "সাতাত্তর", "আটাত্তর", "ঊনাশি",  "আশি", "একাশি",  "বিরাশি",  "তিরাশি",  "চুরাশি",  "পঁচাশি",  "ছিয়াশি",  "সাতাশি",  "আটাশি",  "উননব্বই", "নব্বই",  "একানব্বই", "বিরানব্বই",  "তিরানব্বই",  "চুরানব্বই",  "পঁচানব্বই ",  "ছিয়ানব্বই ",  "সাতানব্বই",  "আটানব্বই", "নিরানব্বই" };
      return arr[n - 1] + " ";
    }
    else if (n >= 100 && n <= 199)
    {
      return AmountInWords(n / 100) + "এক শত " + AmountInWords(n % 100);
    }

    else if (n >= 100 && n <= 999)
    {
      return AmountInWords(n / 100) + "শত " + AmountInWords(n % 100);
    }
    else if (n >= 1000 && n <= 1999)
    {
      return "এক হাজার " + AmountInWords(n % 1000);
    }
    else if (n >= 1000 && n <= 99999)
    {
      return AmountInWords(n / 1000) + "হাজার " + AmountInWords(n % 1000);
    }
    else if (n >= 100000 && n <= 199999)
    {
      return "এক লাখ " + AmountInWords(n % 100000);
    }
    else if (n >= 100000 && n <= 9999999)
    {
      return AmountInWords(n / 100000) + "লাখ " + AmountInWords(n % 100000);
    }
    else if (n >= 10000000 && n <= 19999999)
    {
      return "এক কোটি " + AmountInWords(n % 10000000);
    }
    else
    {
      return AmountInWords(n / 10000000) + "কোটি " + AmountInWords(n % 10000000);
    }
  }
Odpovězeno 10/12/2015 v 08:58
zdroj uživatelem

hlasů
1

jen dostat tento řetězec a přeměnit se podobně jako řetězec s = txtNumber.Text.Tostring (); int i = Convert.ToInt32 (s.Tostring ()); vypíše pouze plnou hodnotu celočíselnou

Odpovězeno 05/08/2015 v 08:20
zdroj uživatelem

hlasů
1

Zde je aplikace C # konzoly , která se vrátí celá čísla, jakož i desetinná čísla.

Odpovězeno 14/08/2012 v 00:24
zdroj uživatelem

hlasů
0

Jen pro tureckou reprezentaci třídy HumanFriendlyInteger (↑) (Türkçe, sayı Yazi karşılığı):

public static class HumanFriendlyInteger
{
  static string[] ones = new string[] { "", "Bir", "İki", "Üç", "Dört", "Beş", "Altı", "Yedi", "Sekiz", "Dokuz" };
  static string[] teens = new string[] { "On", "On Bir", "On İki", "On Üç", "On Dört", "On Beş", "On Altı", "On Yedi", "On Sekiz", "On Dokuz" };
  static string[] tens = new string[] { "Yirmi", "Otuz", "Kırk", "Elli", "Altmış", "Yetmiş", "Seksen", "Doksan" };
  static string[] thousandsGroups = { "", " Bin", " Milyon", " Milyar" };

  private static string FriendlyInteger(int n, string leftDigits, int thousands)
  {
    if (n == 0)
    {
      return leftDigits;
    }

    string friendlyInt = leftDigits;

    if (friendlyInt.Length > 0)
    {
      friendlyInt += " ";
    }

    if (n < 10)
      friendlyInt += ones[n];
    else if (n < 20)
      friendlyInt += teens[n - 10];
    else if (n < 100)
      friendlyInt += FriendlyInteger(n % 10, tens[n / 10 - 2], 0);
    else if (n < 1000)
      friendlyInt += FriendlyInteger(n % 100, ((n / 100 == 1 ? "" : ones[n / 100] + " ") + "Yüz"), 0); // Yüz 1 ile başlangıçta "Bir" kelimesini Türkçe'de almaz.
    else
      friendlyInt += FriendlyInteger(n % 1000, FriendlyInteger(n / 1000, "", thousands + 1), 0);

    return friendlyInt + thousandsGroups[thousands];
  }

  public static string IntegerToWritten(int n)
  {
    if (n == 0)
      return "Sıfır";
    else if (n < 0)
      return "Eksi " + IntegerToWritten(-n);

    return FriendlyInteger(n, "", 0);
  }
Odpovězeno 15/01/2015 v 08:01
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more