Python: Co OS mám běží dál?

hlasů
410

Co je potřeba se podívat na zjistit, jestli jsem na Windows, Unix, atd?

Položena 05/08/2008 v 04:23
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


23 odpovědí

hlasů
513

>>> import os
>>> print os.name
posix
>>> import platform
>>> platform.system()
'Linux'
>>> platform.release()
'2.6.22-15-generic'

Výstup platform.system()je následující:

 • Linux: Linux
 • Mac: Darwin
 • Okna: Windows

Viz: platforma - přístup k identifikačním údajům podkladového platformy

Odpovězeno 05/08/2008 v 04:27
zdroj uživatelem

hlasů
146

Dang - lbrandy mě porazit na punč, ale to neznamená, že nemohu poskytnout vám s výsledky na systém pro Windows Vista!

>>> import os
>>> os.name
'nt'
>>> import platform
>>> platform.system()
'Windows'
>>> platform.release()
'Vista'

... a nemohu uvěřit, publikováno jeden ničím něčí pro Windows 10 ještě:

>>> import os
>>> os.name
'nt'
>>> import platform
>>> platform.system()
'Windows'
>>> platform.release()
'10'
Odpovězeno 05/08/2008 v 04:57
zdroj uživatelem

hlasů
108

Pro záznam tady výsledky na počítači Mac:

>>> import os
>>> os.name
'posix'
>>> import platform
>>> platform.system()
'Darwin'
>>> platform.release()
'8.11.1'
Odpovězeno 05/08/2008 v 05:13
zdroj uživatelem

hlasů
73

Ukázkový kód pro odlišení OS je Python:

from sys import platform as _platform

if _platform == "linux" or _platform == "linux2":
  # linux
elif _platform == "darwin":
  # MAC OS X
elif _platform == "win32":
  # Windows
elif _platform == "win64":
  # Windows 64-bit
Odpovězeno 16/09/2014 v 08:42
zdroj uživatelem

hlasů
35

Můžete také použít sys.platform pokud jste již importovali sys a nechcete importovat další modul

>>> import sys
>>> sys.platform
'linux2'
Odpovězeno 26/08/2008 v 16:41
zdroj uživatelem

hlasů
24

Pokud chcete, uživatelský čitelných údajů, ale přesto podrobně, můžete použít platform.platform ()

>>> import platform
>>> platform.platform()
'Linux-3.3.0-8.fc16.x86_64-x86_64-with-fedora-16-Verne'

Zde je několik různých možných volání můžete provést určit, kde se nacházíte

import platform
import sys

def linux_distribution():
 try:
  return platform.linux_distribution()
 except:
  return "N/A"

print("""Python version: %s
dist: %s
linux_distribution: %s
system: %s
machine: %s
platform: %s
uname: %s
version: %s
mac_ver: %s
""" % (
sys.version.split('\n'),
str(platform.dist()),
linux_distribution(),
platform.system(),
platform.machine(),
platform.platform(),
platform.uname(),
platform.version(),
platform.mac_ver(),
))

Výstupy z tohoto skriptu běžel na několika různých systémů je k dispozici zde: https://github.com/hpcugent/easybuild/wiki/OS_flavor_name_version

Odpovězeno 23/01/2013 v 11:55
zdroj uživatelem

hlasů
17

dělám to

import sys
print sys.platform

Dokumenty zde: sys.platform .

Vše, co potřebujete, je pravděpodobně v modulu sys.

Odpovězeno 16/02/2009 v 15:43
zdroj uživatelem

hlasů
10

Já používám nástroj WLST, který je dodáván s WebLogic, a to neimplementuje balíček platformy.

wls:/offline> import os
wls:/offline> print os.name
java 
wls:/offline> import sys
wls:/offline> print sys.platform
'java1.5.0_11'

Kromě oprav systému javaos.py ( problém s os.system () v systému Windows 2003 s jdk1.5 ) (které nemohu dělat, musím používat WebLogic po vybalení z krabice), to je to, co mám použít:

def iswindows():
 os = java.lang.System.getProperty( "os.name" )
 return "win" in os.lower()
Odpovězeno 11/06/2010 v 08:37
zdroj uživatelem

hlasů
9
>>> import platform
>>> platform.system()
Odpovězeno 25/06/2011 v 12:10
zdroj uživatelem

hlasů
8

Pro Jython jediný způsob, jak získat název os jsem zjistil, je zkontrolovat os.namevlastnost Java (snažil se sys, osa platformmoduly pro Jython 2.5.3 na WinXP):

def get_os_platform():
  """return platform name, but for Jython it uses os.name Java property"""
  ver = sys.platform.lower()
  if ver.startswith('java'):
    import java.lang
    ver = java.lang.System.getProperty("os.name").lower()
  print('platform: %s' % (ver))
  return ver
Odpovězeno 09/01/2013 v 09:47
zdroj uživatelem

hlasů
7

/usr/bin/python3.2

def cls():
  from subprocess import call
  from platform import system

  os = system()
  if os == 'Linux':
    call('clear', shell = True)
  elif os == 'Windows':
    call('cls', shell = True)
Odpovězeno 10/10/2011 v 01:11
zdroj uživatelem

hlasů
6

Dejte si pozor, pokud jste na Windows s Cygwin, kde os.nameje posix.

>>> import os, platform
>>> print os.name
posix
>>> print platform.system()
CYGWIN_NT-6.3-WOW
Odpovězeno 08/07/2015 v 14:46
zdroj uživatelem

hlasů
6

Zajímavé výsledky v systému Windows 8:

>>> import os
>>> os.name
'nt'
>>> import platform
>>> platform.system()
'Windows'
>>> platform.release()
'post2008Server'

Edit: To je chyba

Odpovězeno 14/02/2013 v 23:44
zdroj uživatelem

hlasů
5

Zkuste to:

import os

os.uname()

a můžete dělat to:

info=os.uname()
info[0]
info[1]
Odpovězeno 16/01/2015 v 18:13
zdroj uživatelem

hlasů
5

Pokud jste nehledal jádra verze ETC, ale při pohledu na linuxové distribuce, možná budete chtít použít následující

V python2.6 +

>>> import platform
>>> print platform.linux_distribution()
('CentOS Linux', '6.0', 'Final')
>>> print platform.linux_distribution()[0]
CentOS Linux
>>> print platform.linux_distribution()[1]
6.0

v python2.4

>>> import platform
>>> print platform.dist()
('centos', '6.0', 'Final')
>>> print platform.dist()[0]
centos
>>> print platform.dist()[1]
6.0

Je zřejmé, že to bude fungovat pouze tehdy, pokud používáte to na linux. Chcete-li mít více obecný script napříč platformami, můžete míchat to s ukázky kódu jsou uvedeny v další odpovědi.

Odpovězeno 28/03/2013 v 06:19
zdroj uživatelem

hlasů
5

ve stejném duchu ....

import platform
is_windows=(platform.system().lower().find("win") > -1)

if(is_windows): lv_dll=LV_dll("my_so_dll.dll")
else:      lv_dll=LV_dll("./my_so_dll.so")
Odpovězeno 28/09/2011 v 18:54
zdroj uživatelem

hlasů
4

Jak se o nové odpovědi:

import psutil
psutil.OSX   #True
psutil.WINDOWS #False
psutil.LINUX  #False 

To by bylo na výstupu, pokud jsem byl s použitím OSX

Odpovězeno 14/08/2017 v 17:00
zdroj uživatelem

hlasů
3

Můžete také použít pouze Platform Module bez importu os modul získat veškeré informace.

>>> import platform
>>> platform.os.name
'posix'
>>> platform.uname()
('Darwin', 'mainframe.local', '15.3.0', 'Darwin Kernel Version 15.3.0: Thu Dec 10 18:40:58 PST 2015; root:xnu-3248.30.4~1/RELEASE_X86_64', 'x86_64', 'i386')

Pěkný a čistý layout za nahlášení účelu lze dosáhnout použitím tento řádek:

for i in zip(['system','node','release','version','machine','processor'],platform.uname()):print i[0],':',i[1]

To dává tento výstup:

system : Darwin
node : mainframe.local
release : 15.3.0
version : Darwin Kernel Version 15.3.0: Thu Dec 10 18:40:58 PST 2015; root:xnu-3248.30.4~1/RELEASE_X86_64
machine : x86_64
processor : i386

Chybí obvykle je verze operačního systému, ale měli byste vědět, zda používáte Windows, Linux nebo Mac platformu na sobě nezávislými způsob je použít tento test:

In []: for i in [platform.linux_distribution(),platform.mac_ver(),platform.win32_ver()]:
  ....:   if i[0]:
  ....:     print 'Version: ',i[0]
Odpovězeno 20/08/2016 v 08:03
zdroj uživatelem

hlasů
3

Zkontrolujte, zda jsou k dispozici testy s platformou modulu a vytiskne odpověď z vašeho systému:

import platform

print dir(platform)

for x in dir(platform):
  if x[0].isalnum():
    try:
      result = getattr(platform, x)()
      print "platform."+x+": "+result
    except TypeError:
      continue
Odpovězeno 30/10/2014 v 00:43
zdroj uživatelem

hlasů
1

Pokud se systémem MacOS X a spustit platform.system()dostanete Darwina proto, že MacOS X je postaven na Apple Darwin OS. Darwin je jádro Mac OS X a je v podstatě MacOS X bez GUI.

Odpovězeno 13/01/2018 v 21:29
zdroj uživatelem

hlasů
1

Použít import osi os.nameklíčová slova.

Odpovězeno 07/05/2017 v 03:07
zdroj uživatelem

hlasů
0

Jak se o jednoduchou implementaci Enum jako následující? Není potřeba externí libs!

import platform
from enum import Enum
class OS(Enum):
  def checkPlatform(osName):
    return osName.lower()== platform.system().lower()

  MAC = checkPlatform("darwin")
  LINUX = checkPlatform("linux")
  WINDOWS = checkPlatform("windows") #I haven't test this one

Jednoduše můžete přistupovat s Enum hodnotou

if OS.LINUX.value:
  print("Cool it is Linux")

PS Je python3

Odpovězeno 27/09/2018 v 17:39
zdroj uživatelem

hlasů
-4

Jen pro úplnost, proměnná „OS“ prostředí se zdá být definována všude. V systému Windows XP / 7/8/10 je nastaven na hodnotu "Windows_NT". Na Linux SuSE SP2 je nastavena na "x86-64 Linux sles11 [2]". Nemám přístup k OS-X nebo BSD strojů, by bylo zajímavé zjistit, že stejně.

import os

os_name = os.getenv("OS")
if os_name == "Windows_NT":
  # Windows
elif "linux" in os_name:
  # Linux
elif ...
Odpovězeno 01/12/2015 v 07:28
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more