Jak získat všechna data z databáze a PHP souboru, který se systémem Android?

hlasů
3

Chtěl bych získat všechna data pro databáze a php soubor s použitím androida opravdu vím, jak získat jednotlivé údaje, ale ne všechna data

$query_search = select * from member ;
$query_exec = mysql_query($query_search) or die(mysql_error());

while($list=mysql_fetch_array($query_exec))
{
  $row[]=$list;
  echo json_encode($row);
}
Položena 14/08/2013 v 20:17
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


2 odpovědí

hlasů
0

Zkuste něco takového

  $your_querry="select * from member ";
  $query=mysql_query($your_querry);
        while($r = mysql_fetch_assoc($query)) {
          $rows[] = array('data'=>$r);
        }
  echo json_encode(array('jsonresult'=>$rows));

Edit 1: poster chtěl android kód:

Měli byste zavolat svůj php soubor získat výsledky a pak zpracovat odpověď JSON:

  HttpClient httpclient = new DefaultHttpClient();  
  HttpPost httppost = new HttpPost("http://example.com/your_file.php");
   ResponseHandler<String> responseHandler = new BasicResponseHandler();
   String responseBody = httpclient.execute(httppost, responseHandler);
  // You dont have to use POST you can use GET...

Nyní je vaše odpověď JSON je v responseBody. Další věc, kterou je rozebrat to, aby si svá data

Můžete google mnoho různých řešení s Parsing JSON v jazyce Java nebo Android.

Zde je detailní příklad: Jak analyzovat JSON v Androidu

Odpovězeno 14/08/2013 v 20:32
zdroj uživatelem

hlasů
0

echo svou JSON kódování mimo vaši smyčky

while($list=mysql_fetch_array($query_exec))
{
  $rows[]=$list;

}
echo json_encode($rows);
Odpovězeno 14/08/2013 v 20:30
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more